Pliki cookies Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

21.07.2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A., które odbyło się 21.07.2017r.

Zarząd e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A., które odbyło się 21.07.2017r.:

- Gremi Media S.A. - liczba głosów 9 046 095 , co stanowi 100% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 50,006% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez e-Kiosk S.A. to 18 090 000.

Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 18 090 000. Podstawa prawna art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

21.07.2017

Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 12

Zarząd e-Kiosk S.A. w uzupełnieniu Raportu Bieżącego nr 12 załącza Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z dnia 21 lipca 2017 roku.

Pobierz

21.07.2017

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A. (raport nr 12/2017)

Zarząd e-Kiosk S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z dnia 21 lipca 2017 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Pobierz

22.06.2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk SA

Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000304553, działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21.07.2017r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 10:00.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Formularz do głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów

16.05.2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A., które odbyło się 16.05.2017r.

Zarząd e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A., które odbyło się 16.05.2017r.

1. Gremi Media sp. z o.o. - liczba głosów 9 046 095 , co stanowi 61,80% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 50,006% w ogólnej liczbie głosów.

2. RUCH S.A. - liczba głosów 5 090 526, co stanowi 34,78% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 28,14% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez e-Kiosk S.A. to 18 090 000. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 18 090 000.

Podstawa prawna art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

16.05.2017

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z dnia 16 maja 2017 roku

Zarząd e-Kiosk S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z dnia 16 maja 2017 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Pobierz

14.03.2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. na 16.05.2017 r.

Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000304553, działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16.05.2017r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 11:00.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (16.05.2017)

Pobierz

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (16.05.2017)

Pobierz

Formularze do głosowania

Pobierz

14.09.2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A., które odbyło się 14.09.2016r.

Zarząd e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A., które odbyło się 14.09.2016r.

1. Gremi Media sp. z o.o. - liczba głosów 9 046 095, co stanowi 99,99% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 50,006% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez e-Kiosk S.A. to 18 090 000. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 18 090 000.

Podstawa prawna art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

14.09.2016

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z dnia 14.09.2016r.

Zarząd e-Kiosk S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Pobierz

18.08.2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. na dzień 14.09.2016 r.

Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000304553, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14.09.2016 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 13:00.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (14.09.2016)

Pobierz

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (14.09.2016)

Pobierz

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pobierz

10.06.2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A., które odbyło się 09.06.2016r.

Zarząd e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A., które odbyło się 09.06.2016r.

1. Gremi Media sp. z o.o. - liczba głosów 9 046 095 , co stanowi 61,80% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 50,006% w ogólnej liczbie głosów.

2. RUCH S.A. - liczba głosów 5 090 526, co stanowi 34,78% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 28,14% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez e-Kiosk S.A. to 18 090 000. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 18 090 000.

Podstawa prawna art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. z 2013r. poz. 1382 z póŸn.zm.

09.06.2016

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku

Zarząd e-Kiosk S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Pobierz

13.05.2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. na 09.06.2016 r.

Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553, działając w trybie Art.399§1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 czerwca 2016 r. w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Prostej 51, początek godzina 14:00.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (09.06.2016)

Pobierz

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (09.06.2016)

Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce e-Kiosk S.A. i liczbie głosów z tych akcji

Pobierz

Formularze do głosowania

Pobierz

Uzasadnienie Zarządu

Pobierz

Opinia i Raport Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie z Działalności 2015 - e-Kiosk

Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Pobierz

Opinia Rady Nadzorczej o dalszym istnieniu spółki

Pobierz

02.07.2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA z 29.06.2015

Pobierz

30.06.2015

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Zarząd e-Kiosk S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z dnia 29 czerwca 2015 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Pobierz

01.06.2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. na 29.06.2015 r.

Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553, działając w trybie Art.399§1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2015 r. w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Prostej 51, początek godzina 12:00.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (29.06.2015)

Pobierz

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (29.06.2015)

Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce e-Kiosk S.A. i liczbie głosów z tych akcji

Pobierz

Formularze do głosowania

Pobierz

08.10.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA z 08.10.2014

Zarząd e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A. które odbyło się 08 paŸdziernika 2014 r.

Pobierz

08.10.2014

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 08.10.2014

Zarząd e-Kiosk S.A. w załączeniu przekazuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 08.10.2014 r. oraz informację o wynikach głosowań. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Pobierz

12.09.2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. na 08.10.2014 r.

Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553, działając w trybie Art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 08 października 2014 r. w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Prostej 51, początek godzina 10:00.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (08.10.2014)

Pobierz

Uzasadnienie Zarządu

Pobierz

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (08.10.2014)

Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce e-Kiosk S.A. i liczbie głosów z tych akcji

Pobierz

Formularze do głosowania

Pobierz

Uchwała nr 1/09/2014 Rady Nadzorczej e-Kiosk SA z dnia 11.09.2014 roku w sprawie: zaopiniowania proponowanych zmian Statutu e-Kiosk S.A.

Pobierz

25.06.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA z 25.06.2014

Pobierz

25.06.2014

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2014 r.

Pobierz

30.05.2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. na 25.06.2014 r.

Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553, działając w trybie Art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2014 r. w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Prostej 51, początek godzina 10:00.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (25.06.2014)

Pobierz

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (25.06.2014)

Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce e-Kiosk S.A. i liczbie głosów z tych akcji

Pobierz

Formularze do głosowania

Pobierz

20.12.2013

Powołanie Członków Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. na NWZA z 19.12.2013

Pobierz

20.12.2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA z 19.12.2013

Pobierz

20.12.2013

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.12.2013 r.

Pobierz

22.11.2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk SA na 19 grudnia 2013

Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553, działając w trybie Art.399§1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ).

W załączeniu Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz Uzasadnieniem Zarządu e-Kiosk SA.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz

Uzasadnienie Zarządu e-Kiosk S.A. do projektów uchwał przedkładanych Nadzwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 19 grudnia 2013r.

Formularz do głosowania

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce e-Kiosk S.A. i liczbie głosów z tych akcji

02.08.2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA z 29.07.2013

Pobierz

30.07.2013

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.07.2013 r.

Pobierz

03.07.2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk SA

Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 29 lipca 2013 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Prostej 51.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz Uzasadnieniem Zarządu e-Kiosk SA.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz

Uzasadnienie Zarządu e-Kiosk SA w sprawie dalszego istnienia spółki

Formularz do głosowania

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce e-Kiosk S.A. i liczbie głosów z tych akcji

29.06.2013

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2013 r.

Pobierz

29.05.2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk SA

Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 28 czerwca 2013 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Prostej 51.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Raport roczny Spółki za 2012r. wraz opinią biegłego rewidenta zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13 czerwca 2013r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynu NewConnect.

Osoba reprezentująca spółkę:

Dariusz Bąk - Członek Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (28.06.2013)

Pobierz

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (28.06.2013)

Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce e-Kiosk S.A. i liczbie głosów z tych akcji

Pobierz

Formularz do głosowania

Pobierz

27.03.2013

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.03.2013 r.

Pobierz

28.02.2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk SA

Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553 (Spółka), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 27 marca 2013 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Prostej 51.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz informacją dot. formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Informacja o liczbie akcji Spółki i liczbie głosów z tych akcji, zamieszczona została na stronie internetowej Spółki: www.e-kiosk.pl, w zakładce relacje inwestorskie

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz

Formularz do głosowania

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce e-Kiosk S.A. i liczbie głosów z tych akcji

26.07.2012

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuujące obrady po przerwie w dniu 25.07.2012 r.

Pobierz

28.06.2012

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki e-Kiosk SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) informuje, iż obradujące w dniu 27 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządziło przerwę w obradach do dnia 25 lipca 2012 roku do godz. 12.oo. Po przerwie Walne Zgromadzenie wznowi obrady w miejscu jego zwołania.

Raport sporządzono na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Artur Łopuszko - Członek Zarządu

Tomasz Fąfara - Prezes Zarządu

28.06.2012

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2012 r.

Pobierz

01.06.2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk SA

Zarząd e-Kiosk SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2012 roku (środa) na godz. 12.oo. Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Sylwia Marszałkowska & Małgorzata Tusznicka-Kinstler s.c. przy ul. Odona Bujwida 22/2.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, informacją o liczbie akcji Spółki i liczbie głosów z tych akcji, oraz informacją dot. formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynu NewConnect.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (27.06.2012)

Pobierz

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (27.06.2012)

Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce e-Kiosk S.A. i liczbie głosów z tych akcji

Pobierz

Formularz do głosowania

Pobierz

Kontakt: e-mail

www.e-kiosk.pl
e-Kiosk S.A.
adres:
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
NIP:
895-182-75-13
REGON:
933049202
Kapitał
1 809 000 zł
KRS
KRS 0000304553
Sąd Rejonowy dla M. Warszawy
w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego