Pliki cookies Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zarząd

Piotr Łysek

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1993-2010 związany z Europejskim Funduszem Leasingowym SA, w tym od 1994 na stanowiskach managerskich, odpowiadał za sprzedaż w makroregionie. W latach 2010 – 2012 był Doradcą Zarządu w Getin Holding SA. Od marca 2009 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej NFI Jupiter SA. Od czerwca 2013 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej KCI SA. W pierwszej połowie 2014r był członkiem Rady Nadzorczej firmy Gremi Business Communication Sp. z o.o. a od lipca 2014 Doradcą Zarządu Gremi Business Communication Sp. z o.o. Obecnie Wiceprezes Zarządu Gremi Media S.A. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Iwona Liszka-Majkowska

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Gremi Media sp. z o.o., Członek Zarządu Gremi Business Communication sp. z o.o. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu księgowością, finansami i kontrolą wewnętrzną spółek z różnych branż. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w dziale audytu Pricewaterhouse Coopers (obecnie PwC). Potem pracowała jako główna księgowa w Gillette Poland, zajmowała też stanowisko dyrektora finansowego w firmach Sika Poland oraz Essmann Polska. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i University of Greenwich. Od 2000 roku jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

 

Aneta Zawiślak

Wiceprezes Zarządu

Od 2015 roku w strukturach RUCH S.A. Od ponad 10 lat specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą B2B oraz wdrażaniem projektów eCommerce. Doświadczenie zawodowe: znajomość specyfiki środowiska wydawców prasowych i internetowych wyniosła pracując przez 7 lat w MURATOR S.A. jako Koordynator ds. Sprzedaży i eCommerce, a następnie przez 4 lata w Wirtualnej Polsce S.A. (WP.PL) jako Kierownik Działu eCommerce. W sprzedaży stawia na strategię i prostotę rozwiązań, w zarządzaniu projektami na planowanie i komunikację.

Rada Nadzorcza

Marek Dworak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Inwestor i doradca. Ekspert w dziedzinie finansów i mediów. Prezes "Open Horizon" Sp. z o.o., Członek RN "Gremi Media" Sp. z o.o. oraz "CityInteractiwe" S.A. notowanej na WGPW, Absolwent AE w Krakowie. Prezes Korporacji Absolwentów tej uczelni.

Do czerwca 2009 przez ponad 16 lat był wiceprezesem a ostatnie 2,5 roku prezesem największej grupy radiowej w Polsce "Grupy RMF". Od 1999 roku współudziałowiec "Grupy RMF". Nadzorował rozwój Grupy na rynku ukraińskim. Uczestniczył w procesie wprowadzenia "Grupy RMF" na WGPW. W latach 2007-2009 członek RN "Interia PL" S.A..

Dariusz Stolarczyk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jest Wiceprezesem RUCH S.A. Wcześniej był Członkiem Zarządu oraz Dyrektorem ds. Operacji, IT i Łańcucha Dostaw w NFI Empik Media and Fashion (NFIEMF) od 2007 r. W latach 1998 - 2007 zajmował stanowisko Lidera Grupy Operacyjnej Products w Polsce, członka kierownictwa biura Accenture w Polsce (2006-2007), Lidera Praktyki Handlu Detalicznego w Europie Środkowej i Rosji (2004-2006) i Starszego Menadżera (oficjalna pozycja od 2005) w Accenture.

Maria Wysocka

Ukończyła międzywydziałowe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim otwierając przewód doktorski w katedrze Teorii Literatury oraz program Management prowadzony przez ICAN Institute z Harvard Business School.

Posiada 20 letnie doświadczenie pracy w grupach mediowych. W Broker FM (właściciel RMF FM oraz Interia.pl) jako Dyrektor Zarządzający odpowiadała za realizację budżetu, strategię budowania produktów oraz kontakty handlowe spółki. W Grupie ZPR (właściciel m.in. Super Expressu, Muratora oraz sieci reklamy internetowej IDM net) odpowiadała za negocjacje korporacyjne oraz jako Vice Prezes IDM net za wynik spółki. W IAB (związek Pracodawców branży internetowej) jako Członek Rady Nadzorczej, uczestniczyła w pracach nad nową strukturą oraz rozwojem badań Internetu w Polsce. W GG Network do końca lutego 2013 jako Chief Content Officer była odpowiedzialna za negocjacje z wydawcami mediowymi i producentami kontentu oraz za aplikacje wykorzystujące pozyskiwany kontent.

Grzegorz Hajdarowicz

Przedsiębiorca, producent filmowy, wydawca.

Założyciel i główny udziałowiec grupy kapitałowej GREMI, w której skład wchodzą między innymi spółki giełdowe Jupiter S.A, KCI SA, Gremi Media SA.

Zajmuje się także produkcją filmową i działalnością wydawniczą. Konsul Honorowy Republiki Brazylii.

W 1991 roku założył firmę GREMI, specjalizującą się pierwotnie w dystrybucji produktów farmaceutycznych, a następnie zajmującej się inwestycjami kapitałowymi, restrukturyzacją oraz projektami nieruchomościowymi. Inwestuje także w Brazylii.

Posiada wydawnictwo Gremi Business Communication spółka z. z o.o , które wydaje takie tytuły jak dziennik Rzeczpospolita, gazetę giełdy Parkiet, tygodniki Bloomberg Businessweek oraz Uważam Rze, a także miesięcznik Sukces.

Posiada wykształcenie wyższe politologiczne, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pracował jako dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego polskiego tygodnika wydawanego w Nowym Yorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Na początku lat 90-tych był radnym Miasta Krakowa.

Jakub Zaskurski

Od 2013 roku w strukturach Gremi Media S.A. , pełniący funkcję dyrektora Działu Dystrybucji.

Posiada 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami dystrybucji prasy wysokonakładowych tytułów m in. Motor, tytułów specjalistycznych m in. Computerworld oraz prenumeraty nabyte w polskich i zagranicznych wydawnictwach odpowiadając za zarządzenie dystrybucją m in. w Migut Media S.A., International Data Group Poland S.A.

Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Akcjonariat

www.e-kiosk.pl
e-Kiosk S.A.
adres:
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
NIP:
895-182-75-13
REGON:
933049202
Kapitał
1 809 000 zł
KRS
KRS 0000304553
Sąd Rejonowy dla M. Warszawy
w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego