e-Kiosk.pl - Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - red. Zygmunt Jerzmanowski

Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - red. Zygmunt Jerzmanowski

Liczba stron: 244

Dostępne na:

Pojedyncze wydanie
120.00 zł

Opis

Prezentujemy książkę, która ułatwia wybranie odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej oraz przeprowadzenie zgodnie z procedurami każdego etapu przekształceń lub likwidacji zakładów budżetowych oraz likwidacji gospodarstw pomocniczych:
- kompleksowo przedstawia praktyczne aspekty wszystkich możliwości likwidacji i przekształceń komunalnych
- omawia celowość i procedury prowadzonych transformacji oraz skutki prawne tych przekształceń
- pomaga w dokonaniu odpowiedniej analizy umożliwiającej wybór nowej, efektywnej formy organizacyjno-prawnej w celu dalszego prowadzenia działalności
- podpowiada, co zrobić z działalnością dotychczasowych gospodarstw pomocniczych, po ich likwidacji
- szczegółowo prezentuje i wyjaśnia skuteczne formy przekształceń gospodarki komunalnej z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi
- omawia procedury łączenia spółek gminnych jako formę konsolidacji w gospodarce komunalnej.
Omawiane w publikacji procedury przekształceń poparte są wzorami stosowanych w nich dokumentów, w tym uchwał, umów, opinii, zarządzeń, protokołów, a nawet ogłoszenia prasowego. Łącznie jest ich ponad 20, a wszystkie dostępne są w wersji elektronicznej, gotowej do edycji.
Publikacja została przygotowana przez zespół ekspertów pod kierownictwem Zygmunta Jerzmanowskiego. Autorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy realizacjach skomplikowanych przekształceń komunalnych.
Autorzy uwzględnili specyfikę różnych obszarów działania jednostek organizacyjnych, prezentując procedury przekształceń organizacyjno-prawnych w wielu branżach: oświacie, opiece zdrowotnej, ciepłownictwie, gospodarce wodociągowo-kanalizacyjnej, transporcie zbiorowym oraz wybrane problemy przekształceń gospodarki mieszkaniowej.

czytaj więcej zwiń opis