e-Kiosk.pl - The Polish Quarterly of International Affairs 4/2014
Wydanie bezpłatne
0.00 zł

Opis

"The Polish Quarterly of International Affairs" jest anglojęzycznym kwartalnikiem Polskiego Instytutu Spraw  Międzynarodowych poruszającym kwestie Europy Środkowej i Wschodniej. Poprzez publikowane w nim artykuły dotyczące współczesnych  wydarzeń, stanowi forum do analiz i debat na temat spraw  międzynarodowych. Każde wydanie zawiera zbiór autorskich artykułów  poddanych ocenie "peer review", a także recenzje książek.