e-Kiosk.pl - Tworzenie, organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy - Monika Augustyniak, Paweł Chmielnicki

Tworzenie, organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy - Monika Augustyniak, Paweł Chmielnicki

Liczba stron: 300

Dostępne na:

Pojedyncze wydanie
110.00 zł

Opis

„Tworzenie, organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy” to praktyczny poradnik, wskazujący, jak w świetle zmienionych przepisów prawnych prawidłowo konstruować statuty jednostek pomocniczych.
Autorzy omawiają zasady tworzenia sołectw, osiedli i dzielnic (wprowadzenie odpowiednich zapisów w statucie gminy, konsultacje w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej, jej statutu, wybór organów, łączenie, podział, znoszenie i likwidacja jednostek pomocniczych). Na przykładach fragmentów autentycznych statutów gmin i jednostek pomocniczych pokazują różne modele i warianty zapisów oraz podpowiadają, jak zgodnie z techniką legislacyjną napisać statut.
W książce uwzględniono przepisy nowej ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o funduszu sołeckim. Szczegółowo przedstawiono kompetencje majątkowe i orzecznicze jednostek. Całość opatrzona jest szczegółowym komentarzem i orzecznictwem oraz wzorami dokumentów.
Monika Augustyniak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pracownik samorządowy. Autorka wielu publikacji dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
Paweł Chmielnicki – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i kierownik Katedry Teorii Prawa tejże uczelni. Autor ponad 130 publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawnych regulacji działalności samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego, teorii prawa i ekonomii.

Uwaga: e-wydanie nie zawiera płyty CD dołączonej do tradycyjnej wersji książki.

czytaj więcej zwiń opis