e-Kiosk.pl - Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie - Paweł Chmielnicki, Andrzej Adamczyk Tom I

Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie - Paweł Chmielnicki, Andrzej Adamczyk

Liczba stron: 274

Dostępne na:

Pojedyncze wydanie
195.00 zł

Opis

Niniejsza publikacja jest adresowana do wszystkich, którzy są zainteresowani problematyką funkcjonowania urzędów administracyjnych - przede wszystkim do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i pozostałych członków zarządów powiatów.
Tworzenie aktów prawnych mających na celu zapewnienie optymalnego poziomu funkcjonowania urzędu jest zadaniem trudnym, tym bardziej, że traktowane zazwyczaj jako działanie w sferze wewnętrznej administracji, nie stało się ono często poruszanym zagadnieniem w opracowaniach naukowych, które mogłyby służyć pomocą redaktorom. Tymczasem problemów, z którymi muszą się oni zmierzyć, jest wiele. Po pierwsze, u podstaw określonych rozwiązań prawnych powinny leżeć dyrektywy sprawnościowe formułowane przez prakseologię. Dotyczy to np. sposobu podziału kompetencji pomiędzy poszczególne stanowiska i jednostki organizacyjne w urzędzie, dekoncentracji obowiązków organu wykonawczego na podległych mu urzędników, ustalania zasad funkcjonowania urzędu, zasad załatwiania spraw. Po drugie, przyjęte z uwzględnieniem dyrektyw sprawnościowych rozwiązania muszą zostać prawidłowo przełożone na język prawny, tak by m.in. zachować zgodność instrukcji i regulaminów z przepisami aktów prawnych wyższej rangi, ustrzec się przed uchybieniami względem zasad techniki prawodawczej, zapewnić spójność i przejrzystość regulacji, uczynić zadość obowiązkowi ogłoszenia bądź udostępnienia aktu prawnego.
Opracowanie, jakie oddajemy do rąk Czytelników, ma służyć za źródło modelowych rozwiązań, wskazówek i inspiracji do tworzenia własnych rozwiązań w zakresie organizacji i funkcjonowania urzędów samorządowych. Na szereg wskazanych problemów odpowiadają analizy prawne i orzeczenia sądowe zawarte w tej publikacji.

czytaj więcej zwiń opis