e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 9/2016

czytaj

Mówią Wieki

9/2016 (02.09.2016)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

Opis nr 9/2016 „Mówią Wieki”
Początkowo, w średniowieczu, Orient jawił się jako równorzędny przeciwnik, w epoce wczesno nowożytnej budził strach za sprawą potęgi Imperium Osmańskiego. Ale po wiktorii wiedeńskiej i jeszcze bardziej po traktacie karłowickim (1699) Turek – czy może szerzej, wyznawca islamu – stał się chorym człowiekiem Europy. Orient przestał być groźny, stał się jedynie egzotyczny. Potem zaś nadeszła rewolucja przemysłowa, która uczyniła z Europy (i Ameryki) liderów świata. Dla dzielących świat potęg Orient był bezwolnym amorficznym, tworem, wymagającym urządzenia przez rozsądniejszego i bardziej doświadczonego białego człowieka. Każde imperium wmawia sobie i całemu światu, że jest inne niż wszystkie pozostałe imperia, że jego misją nie jest rabowanie i podporządkowanie, lecz nauczanie i wyzwalanie – pisał Edward Said. Każdy chce dobrze, a wychodzi tak jak dzisiaj w Syrii…

Rocznica wybuchu drugiej wojny światowej niesie za sobą nie tylko pamięć o odwadze i poświęceniu obrońców , lecz także dręczące pytanie o to kto zawiódł:

M. Kornat, Józef Beck i Polska polityka zagraniczna P. P. Wieczorkiewicz, Wrzesień 1939 – próba nowego spojrzenia B. Kubisz, Westerplatte. Siedem dni walki, 77 lat mitu T. Bohun, Polska zginęła… Sowiecka propaganda we wrześniu 1939 roku

W numerze także rozmowa z ministrem edukacji Maciejem Kopciem Jak uczyć historii?

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis

Mogą Cię zainteresować

Jesteśmy na facebooku