e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 11/2016

czytaj

Mówią Wieki

11/2016 (31.10.2016)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

W tym miesiącu w „Mówią wieki” publikujemy blok tekstów poświęconych różnym, głównie społecznym, aspektom stosunków między Polakami a obywatelami nieistniejącej już od ponad ćwierć wieku Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Oba państwa i ich obywatele znaleźli się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Polskę i NRD oficjalnie łączyła nakazana przez Moskwę przyjaźń oraz współpraca na niwie politycznej . Oficjalne deklaracje przyjaźni nie oznaczały jednak braku napięć we wzajemnych relacjach, przykładem spór o rozgraniczenie wód Zatoki Pomorskiej pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku czy różny stosunek do pieriestrojki. Jednak poza oficjalną propagandą toczyło się w miarę normalnie – na tyle, na ile pozwalał na to nieludzki system – życie Polaków i Niemców z NRD. Ludzie starali się dostosować do istniejących warunków , poszerzając sferę wolności. Do intensyfikacji kontaktów przyczyniły się ułatwienia w ruchu granicznym wprowadzone w 1972 roku. Obywatele obu państw, odcięci od kultury Zachodu, szukali inspiracji czy dróg dotarcia do nowych trendów w kulturze u siebie nawzajem. Tak było m.in. z jazzem, czyli gatunkiem muzyki podejrzliwie traktowanym przez oba reżimy. Rywalizowano w sporcie. Imprezą o charakterze sportowym, ale i propagandowym, łączącą przez dekady oba kraje był kolarski Wyścig Pokoju, przyciągający tłumy kibiców. Ponadto: Listopad 1918. Rozbrajanie okupantów, 1914: Geneza katastrofy, Bolek i Lolek w walce z komuną

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis

Mogą Cię zainteresować

Jesteśmy na facebooku