e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 11/2016

czytaj

Mówią Wieki

11/2016 (31.10.2016)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

W tym miesiącu w „Mówią wieki” publikujemy blok tekstów poświęconych różnym, głównie społecznym, aspektom stosunków między Polakami a obywatelami nieistniejącej już od ponad ćwierć wieku Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Oba państwa i ich obywatele znaleźli się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Polskę i NRD oficjalnie łączyła nakazana przez Moskwę przyjaźń oraz współpraca na niwie politycznej . Oficjalne deklaracje przyjaźni nie oznaczały jednak braku napięć we wzajemnych relacjach, przykładem spór o rozgraniczenie wód Zatoki Pomorskiej pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku czy różny stosunek do pieriestrojki. Jednak poza oficjalną propagandą toczyło się w miarę normalnie – na tyle, na ile pozwalał na to nieludzki system – życie Polaków i Niemców z NRD. Ludzie starali się dostosować do istniejących warunków , poszerzając sferę wolności. Do intensyfikacji kontaktów przyczyniły się ułatwienia w ruchu granicznym wprowadzone w 1972 roku. Obywatele obu państw, odcięci od kultury Zachodu, szukali inspiracji czy dróg dotarcia do nowych trendów w kulturze u siebie nawzajem. Tak było m.in. z jazzem, czyli gatunkiem muzyki podejrzliwie traktowanym przez oba reżimy. Rywalizowano w sporcie. Imprezą o charakterze sportowym, ale i propagandowym, łączącą przez dekady oba kraje był kolarski Wyścig Pokoju, przyciągający tłumy kibiców. Ponadto: Listopad 1918. Rozbrajanie okupantów, 1914: Geneza katastrofy, Bolek i Lolek w walce z komuną

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis