e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 3/2017

czytaj

Mówią Wieki

3/2017 (01.03.2017)

Liczba stron: 108

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

„Mowią wieki” marzec 2017
Marcowy numer „Mówią wieki” został poświęcony rewolucjom w Rosji w roku 1917 roku oraz rosyjskiej wojnie domowej w latach 1918-1922. Oprócz stałych działów – Telegraf Historyczny, Plotki z brodą, Nowości Historyczne oraz Noty o książkach – w numerze znalazło się 20 artykułów autorstwa polskich, rosyjskich oraz ukraińskich historyków. Taki dobór pozwolił na miarodajne i wszechstronne przedstawienie jednego z kluczowych wydarzeń XX wieku. Genezę upadku caratu i przyczyn rewolucji lutowej podejmuje przypomniany przez nas tekst jednego z głównych dowódców sił antybolszewickich gen. Antona Denikina (Upadek armii i władzy). Tomasz Bohun w artykułach – Rząd Tymczasowy kontra rady, Interwencje mocarstw Rosji 1918-1921, Różne oblicza terroru, O rady bez bolszewików – omawia przebieg rewolucji lutowej oraz konflikt między Rządem Tymczasowym a radami robotniczymi i żołnierskimi, a także rozmiar i charakter terroru, który towarzyszył wojnie domowej, oraz powstania antybolszewickie. Andrij Portnow oraz Giennadij Korioliow w artykułach Rewolucja na peryferiach imperium oraz Rok 1917 na Ukrainie i rewolucja rosyjska przedstawili przebieg i osobliwości rewolucji w regionie kluczowym dla gospodarki ówczesnej Rosji. Tajemnica „niemieckiego śladu” w przewrocie bolszewickim w listopadzie 1917, czyli sfinansowanie przez wywiad kajzerowski podroży Lenina i jego współpracowników ze Szwajcarii do Piotrogrodu oraz wsparcie dla bolszewickiej propagandy, to temat artykułu Borysa Sokołowa (Z Zurychu do Piotrogrodu: leninowska epopeja 1917 roku). Historyk ten barwnie i kompetentnie opisał również kulisy i przebieg „rewolucji” październikowej w Piotrogrodzie, Moskwie i na rosyjskiej prowincji oraz główne wydarzenia wojny domowej (Wystrzał z Aurory: rewolucja czy bunt bolszewików, Październik 1917 roku w Moskwie i na prowincji, Biali, Czerwoni, Zieloni – wojna domowa w Rosji). Giennadij Bordiugow w artykułach Lipcowy przewrót bolszewików oraz Wybory i Rozpędzenie Konstytuanty zanalizował proces dojścia do władzy bolszewików. Tematykę udziału w rewolucji i wojnie domowej nie-Rosjan i Polaków podejmują artykuły Violetty Wernickiej i Tomasza Stańczyka (Rewolucja rękami obcokrajowców: udział nie-Rosjan w przejęciu władzy prze bolszewików, Na „Aurorze” i w Smolnym). Fenomen zwycięstwa bolszewików w wojnie domowej wyjaśnił Andriej Ganin (Dlaczego zwyciężyła Armia Czerwona), zaś Wojciech Morawski opisał politykę gospodarczą bolszewików w latach 1918-1921 (Komunizm wojenny. Polityka gospodarcza bolszewików do 1921 roku). Udział muzułmanów w sukcesie bolszewików przedstawił Jerzy Rohoziński (Da zdrawstwujet isłam). Próby eksportu rewolucji bolszewickiej w Europie przedstawili Piotr Szlanta (Kontrolowana rewolucja, Przemiany w Niemczech na przełomie 1918 i 1919 roku) oraz Dawid Zagził (Polrewkom: kaci na polskiej plebanii).

W marcowym numerze mogą Państwo także znaleźć trzecią część przygotowanej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim serii „Polskie Osiągnięcia Naukowo-Techniczne”. W artykule O wojnie i inżynierach w dobie rewolucji naukowej Michał Kopczyński przypomina starą naukę, że kompetentny inżynier musi być matematykiem. Niestety, mimo dużego zapotrzebowania, w staropolskiej Rzeczypospolitej znajdowali zajęcie przede wszystkim fachowcy-cudzoziemcy, a nielicznymi rodzimymi inżynierami byli Kazimierz Siemienowicz i Adam Freytag. Ich biografiom poświęcił swoje teksty prof. Mirosław Nagielski (Kazimierz Siemienowicz i jego artis artilleriae; Adam Freytag. Matemetyk, architekt, inżynier i lekarz).

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis

Mogą Cię zainteresować

Jesteśmy na facebooku