e-Kiosk.pl - Bezpieczeństwo Kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu

Bezpieczeństwo Kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu

Magdalena El Ghamari

Liczba stron: 178

Kupując otrzymujesz:

EPUB
Pojedyncze wydanie
24.52 zł

Opis

Bezpieczeństwo kulturowe jest czymś więcej niż prostą sumą bezpieczeństwa poszczególnych jednostek. Stanowi nową jakość. Wynika z tego prawidłowość dotycząca różnicy między bezpieczeństwem kulturowym, a społecznym. Obszar Islamskiej Republiki Afganistanu nabiera w tym kontekście nowego znaczenia. Operacje militarne prowadzone w odmiennym środowisku kulturowym wymagają solidnej i merytorycznej wiedzy o tym regionie.