e-Kiosk.pl - Kronos 1/2017. Whitehead

Kronos 1/2017. Whitehead

Opracowanie zbiorowe

Liczba stron: 371

Kupując otrzymujesz:

MOBI, EPUB
Pojedyncze wydanie
20.00 zł

Opis

Metafizyka Whiteheada jest pomyślaną z wielkim rozmachem próbą ponownego przemyślenia Platońskiego Timajosa i zakorzenionej w nim Fizyki Arystotelesa. Ontologia przedmiotów wiecznych wkraczających w byty aktualne, procesów i ideałów, podmiotów i nadmiotów jest nową wersją dawnej doktryny: platońskiego dualizmu, dla której sformułowania zostały użyte nie tylko najnowsze - jak na tamten czas - środki pojęciowe nauk przyrodniczych (Whitehead był wielkim matematykiem), ale także filozofii radykalnej początku XX wieku (chodzi tu zwłaszcza o Bergsona i Jamesa).