e-Kiosk.pl - Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 4/2017

fragment

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 4/2017

mgr Aleksandra Fudali

Liczba stron: 62

Kupując otrzymujesz:

PDF
Pojedyncze wydanie
7.00 zł

Opis

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie to dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie publikowane przez pracowników naukowych z różnych uniwersytetów. Czasopismo zostało założone w 2012 roku w Polsce. Wydawcą Czasopisma jest "Naukowe Wydawnictwo IVG".

Celem Czasopisma jest opublikować artykuły, które prezentują oryginal­ne prace badawcze, dyskusje naukowe i które będą miały długoterminowy wpływ na badania z Dziedzin Nauk Ekonomicznych, a w tym ekonomii i zarządzania. Analityczne, interpretacyjne i empiryczne badania Czasopi­sma Ekonomia i Zarządzania odnoszą się do wielu obszarów, w tym teorii monetarnej, polityki fiskalnej, ekonomii pracy, rozwoju mikro- i teorii ma­kroekonomii, handlu międzynarodowego i finansów, organizacji przemysło­wej i społecznej ekonomii, a także ku nowoczesnej ekonomii dobrobytu, w ra­mach której rozważane są zagadnienia, takie jak: sposób zorganizowania sprawnie funkcjonującej gospodarki, konstrukcja właściwego systemu podatkowego, metoda optymalnego zróżnicowania dochodów, konstrukcja właściwego systemu składek na ubezpieczenie społeczne ZUS. Czasopismo również publikuje artykuły z zakresu badań odnoszących się do aspektów zarządzania organizacjami gospodarczymi, a także w zakresie innowacji technologicz­nych oraz produktowych, a w tym rewolucji technologicznej oraz jej postępu. Publikowane są także wybrane i istotne do badań artykuły dotyczące aktualnych informacji gospodarczych i politycznych danego kraju.

 

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie to lektura dla wszystkich ekonomistów chcących nadążyć za nowym materiałem w nowych badaniach w dyscyplinie.

czytaj więcej zwiń opis