e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 9/2017

czytaj

Mówią Wieki

9/2017 (01.09.2017)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

Mówią wieki 9/ 2017
Główny temat numeru to „Wojna i gospodarka” : Piotr Szlanta pisze o niemieckiej gospodarce w czasie I wojny światowej „Żadne z państw, które latem 1914 r. zostały uwikłane w wojnę światową nie było przygotowane na długie zmagania (…) Bardzo szybko okazało się, że wojna miała rozstrzygnąć się nie tylko na polach bitew, ale i w halach produkcyjnych, kopalniach, na polach uprawnych czy w laboratoriach naukowych”. O przemyśle zbrojeniowym w Polsce w przededniu II wojny światowej pisze prof. Wojciech Morawski i konstatuje: „… wysiłek zbrojeniowy Drugiej Rzeczpospolitej trzeba uznać za imponujący”. Artykuł Zbigniewa Tucholskiego „PKP w planach strategicznych Układu Warszawskiego” dotyczy zamiarów wykorzystania sieci kolejowej podczas przyszłego uderzenia na Zachodnim Kierunku Operacyjnym : „ W okresie powojennym PKP były podporządkowane temu celowi zgodnie z hasłem tej epoki: Ruch, przewozy, obronność „.

Po przeczytaniu tego bloku tematycznego warto zaraz sięgnąć do stałego działu „Polskie osiągnięcia naukowo-techniczne”, gdyż znajdziemy tu dwa artykuły profesorów PAN poświęcone dorobkowi naukowemu – wykorzystanemu w przemyśle – dwóch prezydentów II Rzeczpospolitej: Gabriela Narutowicza i Ignacego Mościckiego. „Przeciętny Polak zna Gabriela Narutowicza przede wszystkim jako pierwszego prezydenta RP, - pisze Bolesław Orłowski - który został zamordowany w warszawskiej Zachęcie. Jeśli nawet wie, że był on inżynierem, to już o jego dorobku ma mgliste pojęcie. A dorobek był nieprzeciętny, nawet na skalę europejską”. Halina Lichocka : „Ignacy Mościcki był wynalazcą z zamiłowania, politykiem z przypadku. Za jego prezydentury dokonał się w Polsce ogromny skok gospodarczy”. Tematyką mało znaną, a ważną dla losów Europy zajmuje się Jean Jacques Becker: „Rok 1917 był dla Francji wyjątkowo burzliwy, kraj znalazł się na skraju katastrofy. Klęski kolejnych ofensyw, masakry, demoralizacja wojska, bunty. Czy Francja była o krok od rewolucji podobnej do tej, która wybuchła w Rosji?”. Bitwa nad Bzurą to temat, ilustrowanego dwoma szczegółowymi mapami tekstu Wojciecha Kalwata. O wrześniu 39 roku również w artykule o amerykańskim fotografie i filmowcu Julianie Bryanie, który „ do Warszawy przyjechał rankiem 7 września (…) jednym z ostatnich pociągów”. Rewelacyjne kolorowe zdjęcia stolicy!

Ponadto: Małgorzata Karpińska o magnetyzmie w artykule zatytułowanym: „Ludy! Uwierzcie w Mesmera odkrycie, zachwyca duszę i przedłuża życie!”. Alina Zawada o pieniądzach w ewangeliach w tekście „Jezus płaci podatki”.

Zuzanna Grębecka pisze o orłach w herbie Polski, to początek cyklu Polskie Symbole Narodowe. Towarzyszy mu konkurs dla uczniów i nauczycieli. Atrakcyjne nagrody!!!

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis