e-Kiosk.pl - Refleksyjność w prawie. Inspiracje

fragment

Refleksyjność w prawie. Inspiracje

Jakub Karczewski, Marta Żuralska

Liczba stron: 213

Kupując otrzymujesz:

PDF
Pojedyncze wydanie
23.20 zł

Opis

Publikacja zawiera prace poświęcone m.in. problemom wykładni prawa, nowym metodom stosowania prawa oraz stosunkowi prawa do nowych zjawisk występujących w rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Zamieszczone w niej artykuły łączy przyjęcie perspektywy refleksyjnej w badaniach nad prawem. Zebrane w niej teksty są podsumowaniem obrad VI Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, zorganizowanego 12-14 września 2013 roku przez Katedrę Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego.