e-Kiosk.pl - Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy

Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy

Martin Bill

Liczba stron: 11

Kupując otrzymujesz:

EPUB
Pojedyncze wydanie
1.65 zł

Opis

Publikacja zawiera krótkie, podstawowe informacje w zakresie postępowania pielęgniarki w odniesieniu do chorego na sepsę. Interesujące informacje w skróconej formie.