e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 11/2017

czytaj

Mówią Wieki

11/2017 (01.11.2017)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

Mówią Wieki 11/ 2017

Głowna tematyka tego numeru została zatytułowana przez redakcję „U progu Drugiej RP”. Znajdziemy tu artykuł o Radzie Regencyjnej i tekst Bogusława Kubisza o konkurentach Józefa Piłsudskiego . „Warto się zatrzymać – pisze red. naczelny Michał Kopczyński – nad działalnością Rady przed 10 listopada 1918 roku, a także przyjrzeć się sylwetkom konkurentów Piłsudskiego do zwierzchnictwa nad polską armią. Historia wcale nie musiała się potoczyć w taki sposób, w jakim się potoczyła”. Jest też artykuł o Polskiej Organizacji Wojskowej, którą autor nazywa „Zakonspirowanym Legionem”.
Do problematyki tej epoki, ale w innym kontekście nawiązuje Jean Jacques Becker „Czy trzeba było ginąć za Verdun?” : jaki cel mieli Niemcy atakujący to miasto w 1916 roku? Czy było warte życia 300 tys. ludzi? W odpowiedziach na te pytania legenda nierzadko brała górę nad rzeczywistością!
Rosja i Ukraina to kolejny blok tematów: Boris Sokołow przedstawia zarys historii Donbasu, gdzie wciąż tli się wojna. Dzieje miasta Czarnobyl przed wybuchem w elektrowni opisuje Robert Niedźwiedzki. Znajdziemy tu też nieznane szerzej zdjęcia z Rosji sowieckiej Juliana Bryana, zaś Tomasz Bohun przypomina mocno zapomniany okres tzw. potopu rosyjskiego, czyli wojen z lat 1654 – 1667. Ponadto : prof. Krzysztof Mikulski, wybitny znawca problematyki związanej z Kopernikiem tym razem pisze o jego życiu intymnym. Czy duchowny miał romans ze swoją gospodynią?
Są też dwa artykuły o historii starożytnej i tekst Michała Janika Jak schrystianizowano pogańską Europę, gdzie stawia pytanie: „… czy możliwe było powstanie i przetrwanie w Europie pogańskiego organizmu państwowego? Okazało się, że nie. [zaważyły] odmienny świat wartości, inne podejście do własności, prawa […], inny system moralny. Społeczeństwa chrześcijańskie wykazały tutaj wyższość przejawiającą się w zdolności do rozwoju kulturowego i demograficznego…”
W dodatku „Polskie osiągnięcia naukowo- techniczne”, redagowanym wraz z Narodowym Bankiem Polskim tym razem o niezwykłym dorobku Tadeusza Sędzimira vel Sendzimira (jest też o pisowni jego nazwiska), posiadającego 120 patentów w całym świecie. Profesor Zbigniew Tucholski z IHN PAN pisze: „ …jego wynalazki miały wielki wpływ na rozwój metalurgii, przemysłu, gospodarki, lotnictwa, techniki kosmicznej, elektroniki, techniki telewizyjnej czy motoryzacji – w praktyce znalazły zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach techniki”. Ponadto, o próbie pobicia rekordu wznoszenia się balonem w 1938 roku! + konkurs z nagrodami!

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis