e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 1/2018

czytaj

Mówią Wieki

1/2018 (03.01.2018)

Liczba stron: 100

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

Mówią Wieki 1/ 2018
Wbrew pozorom numer (96 str.) nie jest poświęcony tylko ogrodom i pałacom, lecz na kanwie Łazienek Królewskich redakcja prezentuje historię Polski mniej, lub bardziej związaną z ta rezydencją.

Dariusz Milewski pisze o Lubomirskich i Sasach, czyli o tym co było Zanim Łazienki stały się Królewskie. Artykuł prof. Zofii Zielińskiej Stanisław August – król czasów tragicznych to dogłębna analiza panowania ostatniego władcy I RP. O pobycie Ludwika XVIII w Warszawie traktuje tekst Piotra Skowrońskiego, a w nim bardzo mało znana historia próby otrucia pretendenta do tronu Francji na zlecenie Napoleona. Aneta Czarnecka pisze o tym Jak Łazienki trafiły w ręce cara. Prof. Małgorzata Karpińska kontynuując ten wątek pisząc o Belwederze jako rezydencji Romanowów opisuje m.in. próbę zamachu na w. ks. Konstantego w chwili wybuchu Powstania Listopadowego. Belweder za czasów II RP to temat artykułu Tomasza Stańczyka, w którym dominuje postać Józefa Piłsudskiego , ale jest tu też o straszących w komnatach pałacu duchach! Adam Jeżewski pisze o zniszczeniach podczas II wojny : rozpoczęła się grabież Pałacu na Wyspie. Najcenniejsze obiekty trafiły do rezydencji Hansa Franka, resztę Niemcy wywieźli jesienią 1944 roku. W przeddzień wycofania się niemieckiej armii z Warszawy budynek podpalono, a żołnierze wyborowali kilkaset otworów, w których planowano umieścić dynamit. Rozkaz zburzenia pałacu jednak cofnięto. Mniej dramatyczne, ale równie ciekawe są dzieje Łazienek w PRL, które opisuje Błażej Brzostek.

Dla miłośników historii wszelkiego rodzaju sztuki warto polecić: artykuł Izabeli Zychowicz o mecenacie artystycznym Stanisława Augusta: sztuki piękne były częścią programu, który służyć miał naprawie Rzeczpospolitej i budowaniu świadomości narodowej. Znajdziemy tu też teksty o teatrach, budowlach sakralnych, ”rajskich” ogrodach, pomniku Chopina i planach budowy zamku carskiego w stylu neogotyckim. Tekst Andrzeja Pieńkosa jest opatrzony mapami, gdyż dotyczy wędrującego pomnika księcia Józefa. Zburzony przez okupantów niemieckich pomnik dłuta Thorvaldsena został odtworzony przez władze Kopenhagi i podarowany Warszawie w 1951 roku. PRL-owscy towarzysze go przyjęli, ale starannie „ukryli” w łazienkowskim parku.

Na koniec coś dla wielbicieli dobrej kuchni: o winnicach w Łazienkach pisze prof. Wojciech Włodarczyk, a o kulinarnych dokonaniach kucharza Paula Tremo – Jarosław Dumanowski. „Mówią wieki” polecają szczupaka po polsku!

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis