e-Kiosk.pl - Francuski, ucz się podróżując - Blois. Gramatyka.

Francuski, ucz się podróżując - Blois. Gramatyka.

Magda Cel

Liczba stron: 89

Kupując otrzymujesz:

EPUB, MOBI
Pojedyncze wydanie
2.00 zł

Opis

Ebook "Francuski, ucz się podróżując - Blois. Gramatyka." zawiera 40 zdań nawiązujących tematycznie do treści broszurki "Wizyta w Blois i Chambord". Każde zdanie jest dokładnie opisane i zawiera wyjaśnienia dotyczące wymowy oraz konstrukcji gramatycznej.

 

Szczególny nacisk został położony na czasy przeszłe: imparfait i passé composé.

Czasy

 • teraźniejszy, przeszły złożony, przeszły niedokonany, przyszły
 • różnice między czasem przyszłym złożonym i przeszłym niedokonanym
 • formy: oznajmująca, pytająca, przecząca
 • tryb rozkazujący

Czasowniki

 • I grupa - arriver, regarder, voyager
 • III grupa - aller, avoir, construire, devenir, devoir, naitre, partir, savoir, venir, vouloir,
 • tworzenie strony biernej
 • czasowniki zwrotne

Pytajniki

 • Comment ?, O? ?, Pourquoi ?, Quand ?

Przysłówki czasu (adverbe de temps)

 • souvent, rarement

Przeczenia w czasie teraźniejszym i przeszłym złożonym

 • ne pas, ne jamais, ne plus, zwrot ne que

Zaimki

 • osobowe nieakcentowane (Pronoms sujet): je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles.
 • osobowe akcentowane (Pronoms toniques): moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,
 • zaimek osobowy w roli dopełnienia bliższego: le, la, les

Mowa zależna i mowa niezależna

Rodzajniki

 • ściągnięte
 • częściowe
 • opuszczanie rodzajnika - attribut du sujet

Przymiotniki

 • odmiana przymiotników kończących się na -e

Rzeczowniki złożone

 • podstawowe zasady tworzenia liczby mnogiej

 

czytaj więcej zwiń opis