e-Kiosk.pl - Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć

fragment

Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć

Andrzej Powałowski

Liczba stron: 495

Kupując otrzymujesz:

PDF
Pojedyncze wydanie
99.00 zł

Opis

Leksykon omawia 100 najważniejszych haseł z zakresu zamówien publicznych.

Oprócz najważniejszych aktów prawnych regulujących prawo zamówien publicznych Autorzy podają także wybrane orzezcencitwo (w tym europejskie) dotyczące tej tematyki. Pod każdym hasełm znajduje się wykaz literatury dotyczącej omawianego zagadnienia.

W Leksykonie uwzględniono najnowsze zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych.