e-Kiosk.pl - Administracja publiczna a korupcja

Administracja publiczna a korupcja

Martin Bill

Liczba stron: 16

Kupując otrzymujesz:

EPUB, MOBI
Pojedyncze wydanie
3.32 zł

Opis

Krótkie rozważania w zakresie wpływu korupcji na funkcjonowanie administracji publicznej w świetle aktualnych norm prawnych regulujących problematykę korupcji