e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 2/2018

czytaj

Mówią Wieki

2/2018 (02.02.2018)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

Mówią Wieki 2/ 2018
O spożywaniu trunków w dawnej Polsce znajdziemy tu dwa artykuły. Jagiełło i wino Macieja Badowicza oraz Emila Kalinowskiego Z alkoholowych dziejów drobnej szlachty podlaskiej: Już piętnastowieczny pisarz, późniejszy papież Pius II, zarzucał Polakom i w ogóle Słowianom nadmierne opilstwo. Autor stara się odpowiedzieć czy ta opinia jest uzasadniona na przykładzie obyczajów szlacheckich na początku epoki nowożytnej.

Po bezpotomnej śmierci Elżbiety I Tudor na angielski tron wstąpił Jakub z dynastii Stuartów. W ten sposób Anglia i Szkocja połączone zostały unią personalną. Jednak na unię realną obu krajów, czyli brytanizację trzeba było poczekać wiek. Wokół tego tematu koncentruje się kilka artykułów najnowszego numeru. O ewolucji brytyjskiego systemu politycznego pisze Michał Leśniewski. O królu Jakubie pisze Tomasz Bohun w artykule Jestem mężem, a cała wyspa jest moją prawowitą żoną, natomiast amerykański historyk Frank Harris o Irlandczykach i Anglikach. Gabriela Fesnak opowiada o spisku prochowym, czyli o próbie wysadzenia w powietrze londyńskiego parlamentu. Dużo późniejszych czasów dotyczy tekst Antoniny Łuszczykiewicz o rywalizacji Rosji i Wielkiej Brytanii w Azji Środkowej.

Jak w XIX wieku amerykańska gospodarka prześcignęła brytyjską pokazuje prof. Michał Kopczyński. Za przykład posłużyła mu organizacja pracy przy produkcji szpilek, towaru wówczas bardzo poszukiwanego: amerykański sposób produkcji nadal stanowi fundament nowoczesnego przemysłu i produkcji masowej.

Łukasz Czarnecki ( Obcy we własnym kraju) pisze o Stanach Zjednoczonych po ataku na Pearl Harbor: Prawie 110 tys. Amerykanów wywieziono z ich domów i internowano w urągających ludzkiej godności obozach. Jedyną ich winą było to, że mieli japońskie korzenie. Bardzo osobiste impresje z filmu Czas Apokalipsy, a zwłaszcza jego ścieżki dźwiękowej prezentuje Piotr Korczyński.

Powszechne jest nawiązywanie do okrągłych rocznic, ale chyba tylko redakcja „Mówią wieki” pamiętała o 2000–leciu śmierci Tytusa Liwiusza (tekst prof. Stabryły). Poniekąd też rocznicowy jest krótki artykuł Zawszone życie Piotra Szlanty, bo dotyczy I wojny, ale porusza mało znany jej aspekt wszy – jedną z głównych plag trapiących wojsko. W tym numerze redakcja we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim rozpoczyna nowy cykl Z dziejów gospodarczych Polski. W tym roku upływa 190 lecie powstania polskiej bankowości centralnej, toteż krótkie kompendium wiedzy na ten temat pióra prof. Wojciecha Morawskiego rozpoczyna tekst o Banku Polskim. W następnym artykule czytamy : W drugiej połowie XIX wieku Polacy, pozbawieni własnego państwa, nie posiadali również własnego banku centralnego, funkcjonując w trzech państwach zaborczych, mieli okazję poznać i porównać trzy bardzo różne systemy. Kumulacja tych doświadczeń zaowocowała po odzyskaniu niepodległości. W dwóch następnych tekstach historyk z SGH rozwija tę tezę: Polska Kasa Pożyczkowa i wielka inflacja oraz Reformy Władysława Grabskiego. Przeczytamy tu również o dwóch wybitnych, acz zapomnianych ekonomistach Stanisławie Głąbińskim i Leopoldzie Caro.
Dodatkowo związany z tym cyklem: konkurs z nagrodami!

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis