e-Kiosk.pl - Triumf chirurgów

fragment

Triumf chirurgów

Jurgen Thorwald

Czas trwania: 10 godz. 39 min.

Kupując otrzymujesz:

MP3
Pojedyncze wydanie
34.90 zł

Opis

"Narkoza, antyseptyka i aseptyka stworzyły mocne podwaliny dla rozwoju
chirurgii. Z chwilą ich wprowadzenia (?) gdy ustąpił odwieczny lęk przed
zaka-żeniem, otworzyła się dla chirurgów droga operacyjnego leczenia
poszczególnych narządów i układów. Rozpoczęła się walka o usunięcie
"białych plam" z mapy organizmu człowieka. (?) Dla chirurgów ze
wszystkich części świata było to wezwanie do rozpoczęcia ponadnarodowych
zmagań na arenie ich działalności."