e-Kiosk.pl - Zwolnienia grupowe - obowiązki pracodawcy

fragment

Zwolnienia grupowe - obowiązki pracodawcy

Opracowanie zbiorowe

Liczba stron: 81

Kupując otrzymujesz:

PDF
Pojedyncze wydanie
19.90 zł

Opis

Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Publikacja szczegółowo omawia tryb i zasady zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników, z uwzględnieniem praktycznych aspektów prezentowanej problematyki. Oprócz obszernych wyjaśnień związanych ze zwolnieniami pracowników z przyczyn nieleżących po ich stronie, publikacja zawiera odpowiedzi na pytania związane z tą tematyką, jak i aktualną treść ustawy o zwolnieniach grupowych.

czytaj więcej zwiń opis