e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 6/2018

czytaj

Mówią Wieki

6/2018 (01.06.2018)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

Temat miesiąca - Bigbit za żelazną kurtyną to cztery artykuły dotyczące muzyki, a właściwie przemian społeczno- obyczajowych w tzw. Demoludach. Trudne początki muzyki rock’n’rollowej w PRL opisują Piotr Orzechowski i Jacek Sawicki, który w artykule Niegrzeczni chłopcy z The Rolling Stones opisuje nie tylko warszawski koncert zespołu, ale przede wszystkim reakcję władz na wzrastającą popularność tego gatunku muzyki. Autor publikuje tu nieznane dokumenty z tych czasów! Tekst Sąd nad czeskim undergroundem to historia prześladowań praskiej kapeli rockowej Plastic People of the Universe i jej związków z ruchem Karta 77. Na koniec artykuł wytrawnego znawcy historii Rosji, Tomasza Bohuna: Bigbit i rock w ZSRR.

Bardzo ważny dla zrozumienia czasów współczesnych jest artykuł Przemysława Nowogórskiego Sajjid Kutb – ojciec duchowy współczesnego dżihadyzmu : pojęcia „fundamentalizm islamski” i „dżihadyzm” zna niemal każdy. Jednak mało kto wie, jakie są ich współczesne źródła – zbyt pochopnie odnajduje się je bezpośrednio w Koranie. Zagadnienie to jest znacznie bardziej skomplikowane.

Niezwykłe dzieje Aleksandra Klotza opisuje Piotr Korczyński porównując go do Bonda i bohatera filmu Pułkownik Kwiatkowski Kutza : podobnie jak Kwiatkowski, lekarz podający się za wysokiego oficera Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wodził za nos sowiecką bezpiekę, ale robił to bardziej spektakularnie. I, co najistotniejsze, nie został zdekonspirowany!

Podczas procesu jednego z francuskich kolaborantów Goebbelsa, Simone de Beauvoir powiedziała: Przyznaję ogromną wagę słowom. Słowa są równie zabójcze co komory gazowe. O kolaboracji i zdradzie we Francji w czasach II wojny w artykule Waldemara Wojnara.

Bardzo rzadko obecna tematyka historii i sztuki dawnej Japonii w artykułach Szogun o dwóch lewych rękach oraz Orientalizm w Europie. O paradoksach historycznych pisze prof. Jan Ostrowski w artykule: Czasy saskie: ostatni stopień upadku, czy początek odrodzenia? : Demokratyzacja jest koniecznym warunkiem postępu ekonomicznego i cywilizacyjnego. Sztuka rządzi się zupełnie innymi prawami.

Historia II Rzeczypospolitej w wywiadzie z Jerzym Łazorem o prezydencie Stanisławie Wojciechowskim. A także w stałym dodatku powstającym we współpracy z NBP „Z dziejów gospodarczych Polski”. Tym razem o biciu monet, których produkcja w tych czasach wydaje się uboższa od druku banknotów, bez wątpienia ze względu na o wiele bardziej złożony proces ich wytwarzania. O mennicy warszawskiej pisze Wojciech Kalwat, zaczynając od czasów jej powstania. O fałszerzach pieniądza w aspekcie społecznym podczas Wielkiego Kryzysu traktuje artykuł Mateusza Rodaka. Motywem wkroczenia w konflikt z prawem była często drastyczna w skutkach pauperyzacja: Zwolnieni z pracy, zdesperowani, najczęściej drobni urzędnicy, próbując ratować złą sytuację materialną, wybierali ten rodzaj przestępstwa, uważając je za mniej hańbiące niż np. kradzież. Ponadto sylwetka i dorobek wybitnego ekonomisty Jana Stanisława Lewińskiego.

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis