e-Kiosk.pl - Nowa Europa Wschodnia 6/2018

czytaj

Nowa Europa Wschodnia

6/2018 (26.10.2018)

Liczba stron: 180

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
16.00 zł
80,00 zł

Opis

Magdalena Lejman: „Josif Kobzon był twarzą i głosem rosyjskiej estrady. Ponad dwadzieścia lat aktywnego artystycznego i politycznego życia w Federacji Rosyjskiej nie zmieniło jego wizerunku jako człowieka radzieckiej epoki. W ostatniej drodze towarzyszyły mu tysiące wielbicieli i przedstawiciele władz państwowych kraju. Czy jego odejście jest też pożegnaniem z kulturą byłego systemu?”.
„Azerbejdżan jest krajem, gdzie nie tylko gejom trudno się żyje, tu w ogóle ciężko być obywatelem. Arbitralne aresztowania, prześladowania ze strony policji i władz są na porządku dziennym. Prawa obywatelskie często łamane są bez powodu. Zwykłemu człowiekowi trudno się przed tym bronić: na próżno szukać sprawiedliwości w sądach, bo niezawisłe sądownictwo nie funkcjonuje” – mówi Ismail Dżalilow.
Tomasz Pugacewicz: „Nasza ocena wizji Trumpa uzależniona jest od przyjętej perspektywy. Amerykańscy liberałowie powiedzą, że dokonuje on erozji dotychczasowego liberalnego porządku, a realiści, że ta erozja zachodziła już wcześniej, a Trump po prostu przeciwdziała toczącym się procesom: strefa wpływów USA się kurczy, czekają nas nowe porządki tworzone przez wschodzące potęgi, które oprą się na innych niż liberalne regułach”.
W ramach numeru ukazał się specjalny dodatek Rok 1918 w Europie Wschodniej, na który składa się tekst oraz seria wywiadów z historykami oraz publicystami (Kyryło Hałuszko, Jan Claas Behrends, Andrzej Chwalba, Valer Bułhakau). Dodatek był współfinansowany z przekazanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Partnerem dodatku jest magazyn „Osteuropa”.
Ponadto m.in.: Andrzej Szeptycki o stosunkach polsko-ukraińskich, rozmowa z Dmytrem Tużańskim o Zakarpaciu, fotoreportaż Magdaleny Chodownik o Naddniestrzu, wywiad z Anną Israeljan o Armenii pod rządami Nikoli Paszynjana, reportaż Piotra Pogorzelskiego o ukraińskich weterenach wojny w Donbasie i wiele innych materiałów.

Dwumiesięcznik Nowa Europa Wschodnia adresowany jest do wszystkich zainteresowanych problematyką Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Pismo jest miejscem prezentacji i wymiany poglądów osób, które w różnym stopniu wpływają na polską i europejską politykę wschodnią. Zawiera artykuły przedstawiające punkt widzenia autorów polskich i zagranicznych, często odmienny od naszego, ale wart poznania i refleksji.
Swoją tematyką pismo obejmuje zarówno politykę, historię, kulturę, jak i życie codzienne – by pokazać możliwie najpełniejszy obraz regionu. Niemal wszystkie ważne wydarzenia, które miały i mają miejsce na wschód od Polski, w jakimś stopniu wpływają także na nasz kraj. Dlatego tak ważne jest, byśmy przyglądali się procesom politycznym, gospodarczym i społecznym dokonującym się w regionie i, przede wszystkim, lepiej poznali własnych sąsiadów. Nowa Europa Wschodnia jest narzędziem doskonale nadającym się do tego celu - w tym procesie odgrywa znaczącą rolę, na bieżąco pokazując i komentując wydarzenia.

Zapoznaj się z bezpłatnym numerem czasopisma!

czytaj więcej zwiń opis