e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 10/2018

czytaj

Mówią Wieki

10/2018 (03.10.2018)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

Mówią Wieki 10/ 2018

Z Francją ku Niepodległości to temat miesiąca opracowany wspólnie przez redakcje periodyków historycznych Mówią wieki i L’Histoire. We wstępie redaktorzy naczelni piszą: Bez francuskiej pomocy nie sposób sobie wyobrazić odbudowy państwa polskiego w 1918 roku i jego skutecznej obrony w następnych kilku kluczowych latach. Tę myśl rozwija ś.p. Andrzej Nieuważny w artykule Gdyby nie Francuzi. Piotr Szlanta opisuje działalność założonego przez Romana Dmowskiego Komitetu Narodowego Polski w Paryżu, natomiast Tomasz Bohun przedstawia próby stworzenia oddziałów polskich nad Sekwaną: na przeszkodzie stał jednak rosyjski sojusznik Francji, który torpedował wysiłki Polaków. Dopiero w 1917 roku udało się urzeczywistnić tę ideę. Szczegółowiej o polskiej kompanii w Legii Cudzoziemskiej (1914-15) przeczytamy w artykule Bajończycy. Pułkownik Frederic Guelton jest autorem tekstu Polska we francuskiej dyplomacji po Wielkiej Wojnie. W artykule Cud nad Wisłą przeczytamy: Wśród państw, które odzyskały niepodległość po 1918 roku, Polska była największa terytorialnie i pod względem ludności. Był krajem o wielowiekowej tradycji historycznej, narodowej i kulturalnej. Tekst wyszedł spod pióra Aleksandry Kwiatkowskiej-Viatteau, autorki niezwykle zasłużonej dla popularyzacji historii naszego kraju we Francji ( jest tu też jej obszerny biogram).

Ponadto: prof. Stanisław Stabryła zastanawia się Czy Seneka był chrześcijaninem? Poznamy historię wierzeń dawnych Japończyków (yokai) w tekście W krainie czarodziejskich lisów. Najnowsze odkrycia archeologiczne w Zamku Królewskim w Warszawie! Polska potęga balonowa to tekst Pawła Szulca o naszych dokonaniach w tej dziedzinie awiacji. O epokowym wynalazku polskiego inżyniera Rudolfa Gundlacha – peryskopie odwracalnym pisze Krzysztof M. Gaj w najnowszym dodatku 100 lat polskiej techniki zbrojeniowej (patronat Polskiej Grupy Zbrojeniowej) : Oficerowie 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka zgodnie twierdzili, że im dowódca czołu więcej widzi, tym załoga dłużej żyje. Oceny wartości bojowej broni pancernej Wojska Polskiego 1918-1939 podjął się Michał Mackiewicz.

W wydawanym wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim dodatku Z dziejów gospodarczych Polski przeczytamy o modernizacji inicjowanej przez państwo jako zjawisku w historii gospodarczej. Dwa pozostałe teksty omawiają próbę modernizacji Rzeczypospolitej w epoce stanisławowskiej (reformy Tyzenhauza), a także w czasach Królestwa Kongresowego. Autor tego drugiego tekstu, Mateusz Ratyński pisze: W powszechnej świadomości 123 lata zaborów były dla Polski czasem straconym, nie można jednak zapominać o pozytywnych zmianach. Procesy modernizacyjne, typowe dla ery złotego XIX wieku, nie mogły ominąć ziem polskich. Ponadto biogram jednego z najwybitniejszych polskich ekonomistów Michała Kaleckiego.


Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis