e-Kiosk.pl - Zwierzęta w żywotach świętych Pańskich

fragment

Zwierzęta w żywotach świętych Pańskich

Arseniusz Dotzler

Liczba stron: 157

Kupując otrzymujesz:

PDF
Pojedyncze wydanie
12.00 zł

Opis

Panowanie (rozumne i uczciwe) nad przyrodą, a w szczególności nad zwierzętami, utracone przez grzech pierworodny i zmienione w bunt zwierząt przeciw człowiekowi i strach przed nim, jest karą za to, że człowiek zbuntował się przeciw Bogu. Łagodne obchodzenie się ze zwierzętami jest oznaką szlachetnego charakteru i przynosi nawet nie tylko wieczne, ale nawet i doczesne korzyści, podczas gdy dręczenie zwierząt znieprawia człowieka i mści się na nim nawet docześnie. Oby przykłady w tej książce podane zachęciły do naśladowania cnót świętych i ich łagodności wobec zwierząt!