e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 12/2018

czytaj

Mówią Wieki

12/2018 (04.12.2018)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

Mówią Wieki 12/ 2018

W artykule wstępnym poświęconym rocznicy powstania „Mówią wieki” Michał Kopczyński pisze: dyskusje toczone podczas Powszechnego Zjazdu Historyków w 1957 roku pokazały, że środowisko badaczy przeszłości pragnie przywrócenia historii funkcji nauki, a nie narzędzia propagandy. Przeglądając kolejne roczniki czasopisma, widać, że zadanie zostało spełnione mimo różnych zakrętów w dziejach Polski w ostatnich 60 latach.

W tym numerze, tak jak w numerach pierwszego roku wydawania znajdziemy teksty od starożytności po czasy najnowsze.

Przeczytamy o Asparze jednej z najważniejszych postaci późnego Cesarstwa Rzymskiego i jego dramatycznej skrytobójczej śmierci. O relacjach rodzinnych w średniowiecznej Polsce. O brutalnej rzezi dokonanej przez Krzyżaków w Gdańsku w 1308 roku.

Zamieszczona na okładce karykatura Wilhelma II, to ilustracja do tekstu o bojkocie pruskich uroczystości przez Polaków z tego zaboru w przededniu wybuchu Wielkiej Wojny. Przeczytamy też o Polakach zza oceanu, którzy mieli zasilić szeregi Błękitnej Armii Hallera. Dariusz Nawrot pisze o legionach w Zagłębiu Dąbrowskim: przez lata PRL propaganda starała się uczynić z Zagłębia matecznik polskiego komunizmu. Pomijano wydarzenia przeczące temu, np. udział mieszkańców w zrywach narodowych.

Profesor Borys Sokołow na kanwie Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa opisuje spektakularną karierę krwawego oprawcy Nikołaja Jeżowa i jego równie spektakularny upadek. Ciekawe i mało znane zdjęcia!

Nowy cykl Miasta kresowe inauguruje tekst prof. Jana Ostrowskiego Kamieniec Podolski – miasto forteca.

Dużo różnorodnego materiału na temat II Rzeczypospolitej: o pierwszym wykonaniu tanga w Polsce, o Ignacym Mościckim na Zamku w artykule Dwór Pana Prezydenta.

W cyklu „100 lat polskiej Techniki Zbrojeniowej” (pod patronatem Polskiej Grupy Zbrojeniowej) Michał Mackiewicz porusza kwestię obrony przeciwlotniczej II RP zarówno pod względem konstrukcji i produkcji przemysłowej, jak ich zastosowania w praktyce: Polska obrona przeciwlotnicza we wrześniu 1939.

W dodatku Z dziejów gospodarczych Polski powstającym wespół z Narodowym Bankiem Polskim Miłosz Niewierowicz i Wojciech Morawski piszą industrializacji międzywojennej Polski, zwłaszcza Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu. Profesor Morawski przyglądając się kontekstowi historycznemu, w jakim doszło do powstania Okręgu stwierdza: to przedsięwzięcie zmieniło oblicze południowej części kraju. Budowa, której inicjatorem był wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski, stanowiła jedno z większych osiągnięć Drugiej Rzeczypospolitej. Ponadto biogram katolickiego ekonomisty Antoniego Roszkowskiego.

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis