e-Kiosk.pl - Dokształcanie się pracowników - jak prawidłowo napisać umowę szkoleniową

fragment

Dokształcanie się pracowników - jak prawidłowo napisać umowę szkoleniową

Rafał Krawczyk

Liczba stron: 10

Kupując otrzymujesz:

PDF
Pojedyncze wydanie
4.00 zł

Opis

- Pracownikowi bardzo zależy, żeby pracodawca sfinansował mu zaoczne studia magisterskie. W zamian deklaruje, że w umowie zrzeknie się urlopu szkoleniowego i płatnych zwolnień. Czy umowa będzie w tej części ważna?

- Szef rozesłał podwładnym pocztą e-mailową informację o szkoleniu organizowanym przez zewnętrzną firmę. Pracownik korzystając z tej informacji, podjął naukę. Czy pracownik może zgłaszać roszczenia o udzielenie mu płatnych zwolnień na czas zajęć albo refundację kosztów szkolenia?