e-Kiosk.pl - Wadium w zamówieniach publicznych. Kluczowe orzecznictwo

fragment

Wadium w zamówieniach publicznych. Kluczowe orzecznictwo

Agata Hryc-Ląd, Krzysztof Hodt

Liczba stron: 23

Kupując otrzymujesz:

PDF
Pojedyncze wydanie
14.90 zł

Opis

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności. Jak należy to rozumieć w kontekście orzeczeń KIO?