e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 4/2019

czytaj

Mówią Wieki

4/2019 (03.04.2019)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

4/19


To wydanie czasopisma może służyć jako, znakomicie ilustrowane kompendium wiedzy o dynastii Wazów i historii Zamku Królewskiego w Warszawie. Wazowie pojawili się na arenie europejskiej w pierwszej ćwierci XVI w., wstrząsnęli kontynentem – głownie za sprawą wojennych czynów Gustawa Adolfa – po czym zniknęli w drugiej połowie XVII w. Pozostawili jednak po sobie trwały ślad.– pisze Dariusz Milewski, autor syntetycznej monografii tej dynastii. Dwór Wazów i jego funkcjonowanie to temat artykułu Piotra Krolla. O jedynym wielkim zwycięstwie Zygmunta III i hołdzie mu złożonym przez zdetronizowanego cara Wasyla Szujskiego w tekście Tomasza Bohuna. O potopie szwedzkim i o tym Jak czeladź chorągwiana i chłopstwo odbili Szwedom Warszawępisze Tomasz Mleczek.

O najnowszych odkryciach archeologów dowiemy się z teks tu Wazowskie fortyfikacje. O politycznych funkcjach Zamku pisze Krzysztof Wiśniewski, który podkreśla, że nazwa obowiązująca wcześniej to Zamek Jego Królewskiej Mości i Rzeczpospolitej, co oddawało jego rzeczywisty status prawny. O nie zrealizowanym projekcie architektonicznym Forum Wazów opowiada Katarzyna Wagner : jak bardzo zmieniłaby się perspektywa Zamku i Starówki, gdyby na placu ustawiono nie jeden, a dwa pomniki, oraz łuk triumfalny? O najnowszej historii odbudowanej królewskiej siedziby i o burzliwej dyskusji na temat zagospodarowania wnętrz w 1971 roku w tekście Muzeum na Zamku? O najnowszych nabytkach, planach badawczych i wystawienniczych mówi dyrektor prof. Wojciech Falkowski.

W kontekście dziejami dynastii Wazów warto przeczytać dwa teksty zawarte w dodatku Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich (opracowane wraz z NBP), gdyż dotyczą w dużej części tej samej epoki. Profesor Michał Kopczyński w artykule U źródeł państwa podatków: rewolucja militarna epoki wczesno nowożytnej łączy fakt zmiany sposobu wojowania z powstaniem państw podatkowych. Ten tekst naświetla problem w aspekcie historii powszechnej, natomiast Bartosz Stefańczyk w artykule Nervus belli – finansowanie wojska w nowożytnej Rzeczypospolitej koncentruje się na dziejach Polski pisząc m.in.: wobec bardzo złej sytuacji odziedziczonej przez Zygmunta III skarby królewski i publiczny zostały rozdzielone.

W dodatku 100 lat polskiej techniki zbrojeniowej (patronat Polskiej Grupy Zbrojeniowej) przeczytamy o mniej znanym aspektach przemysłu zbrojeniowego II Rzeczypospolitej. Bartłomiej Bydoń pisze o badaniach naukowych i produkcji broni chemicznej, a także o organizacji wojsk chemicznych RP. Natomiast Marcin Wilczek opisując niezrealizowane projekty uzbrojenia konkluduje: kadra inżynierska II RP miała b. duży potencjał – była w stanie przygotować w krótkim czasie konstrukcje uzbrojenia światowej klasy. Niestety, w parze z tym potencjałem nie szły możliwości przemysłowe.

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis