e-Kiosk.pl - Jak przetrwać kontrolę RIO. Praktyczny poradnik

fragment

Jak przetrwać kontrolę RIO. Praktyczny poradnik

Adam Błaszko

Liczba stron: 96

Kupując otrzymujesz:

PDF
Pojedyncze wydanie
79.20 zł

Opis

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz przeprowadzają kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
? jednostek samorządu terytorialnego,
? związków międzygminnych,
? stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
? związków powiatów,
? stowarzyszeń powiatów,
? samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Publikacja szczegółowo omawia kompetencje regionalnych izb obrachunkowych. Wskazuje na różnice pomiędzy sprawowaniem nadzoru i kontroli. Autor szczególną uwagę skupia na procesie kontroli, krok po kroku omawia poszczególne etapy postępowania - od wszczęcia postępowania kontrolnego, poprzez wskazanie możliwych rozstrzygnięć nadzorczych oraz kolejnych etapów postępowania nadzorczego, aż po możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Całość jest opatrzona bogatym orzecznictwem administracyjnym i sądowym oraz licznymi przykładami praktycznego zastosowania omawianych regulacji. Publikacja zawiera także wzory dokumentów potrzebnych w trakcie prowadzenia postępowania kontrolnego przez regionalne izby obrachunkowe. Są to m.in.:
? postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego,
? uchwała w sprawie wniesienia do sądu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze kolegium RIO,
? skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze.

czytaj więcej zwiń opis