e-Kiosk.pl - Rozliczenie funkcjonowania rady nadzorczej - koszty podatkowe, ubezpieczenia społeczne i ewidencja

fragment

Rozliczenie funkcjonowania rady nadzorczej - koszty podatkowe, ubezpieczenia społeczne i ewidencja

Marek Smakuszewski, Paweł Muż, Agata Pinzuł

Liczba stron: 20

Kupując otrzymujesz:

PDF
Pojedyncze wydanie
9.90 zł

Opis

Rolą rady nadzorczej jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych odpowiednio uchwałą wspólników (choć umowa spółki może przewidywać inny sposób ich powoływania lub odwoływania) lub przez walne zgromadzenie (ewentualnie w inny sposób o czym może stanowić statut spółki). W większości spółek członkom rady nadzorczej jest przyznane wynagrodzenie. W wielu spółkach funkcja ta sprawowana jest jednak nieodpłatnie. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej określa umowa spółki lub uchwała wspólników, a w spółkach akcyjnych - statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie są jednak jedynym kosztem związanym z jej funkcjonowaniem. Spółki ponoszą także koszty m.in.:
? finansowania kursów na członków rad,
? zwrotu członkom rad kosztów związanych z udziałem w jej pracach;
? organizacji posiedzeń rady,
? udostępniania pomieszczeń i sprzętu biurowego członkom rad,
? ubezpieczenia i szkolenia jej członków.
Służby księgowe muszą oddzielnie rozpatrywać każdy wydatek podatnika na radę pod kątem tego, czy jest on kosztem podatkowym.

czytaj więcej zwiń opis