e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 6/2019

czytaj

Mówią Wieki

6/2019 (04.06.2019)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

Nr 6


W tym roku prawosławne duchowieństwo ukraińskie uniezależniło się od patriarchy moskiewskiego. To ważne dla naszych wschodnich sąsiadów wydarzenie nie do końca jest zrozumiałe dla Polaków. Zawiłą historię wyznania prawosławnego w czasach I Rzeczypospolitej starają się wyjaśnić Karol Mazur i Tomasz Bohun.

Kończący I wojnę traktat wersalski był przez wielu oceniany bardzo krytycznie i zwany pokojem prowizorycznym, czy rzeczywiście była to porażka – zastanawia się francuski historyk Vincent Laniol. O jednym z bohaterów tych czasów w tych czasów przeczytamy w wywiadzie zatytułowanym Georges Clemenceau – tygrys w polityce.

Pożar i dyskusja wokół odbudowy katedry Notre-Dame zainspirowała redakcję do przypomnienia postaci Prospera Merimee, XIX wiecznego inicjatora jej odbudowy i znaczenia zabytków średniowiecznej architektury dla budowania ducha narodowej wspólnoty.

Napięte relacje między Serbią i monarchią austro-węgierską, zamach w Sarajewie były iskrą, która rozpaliła wojnę światową. Jak wcześniej kształtowały się stosunki między tymi dwoma państwami pisze Piotr Szlanta.

O początkach boksu i segregacji rasowej w tej dyscyplinie sportu pisze Jan Błachnio w artykule Białe getto współczesnych gladiatorów.

Adolf Rupp – wicekról międzynarodowych kasiarzy to barwna historia urodzonego w Warszawie włamywacza, który swą „karierę” rozpoczął w II RP, kontynuował podczas wojny, a zakończył w czasach PRL. Do stalinowskich czasów nawiązuje też tekst Anny Badowicz Nawet w gigantomanii są granice. Komunistyczna propaganda na Ziemiach Odzyskanych.

O bitwie nad Jarmukiem (636 r.) między Bizantyjczykami a Arabami Przemysław Nowogórski pisze: na stulecia zmieniła sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie, a jej wynik miał wpływ na historię całego basenu Morza Śródziemnego.

W powstającym pod patronatem Polskiej Grupy Zbrojeniowej dodatku 100 lat polskiej techniki zbrojeniowej prof. Janusz Odziemkowski w artykule Wojsko Polskie w 1939 roku daje syntetyczny obraz polskiego uzbrojenia w przeddzień wielkiego konfliktu, podsumowując pisze: W ciągu 18 lat II RP dokonała wielkiego wysiłku dla wzmocnienia potencjału sił zbrojnych, zapewniając żołnierzowi ekwipunek na poziomie czołowych armii świata (…). Niestety, polskie przygotowania do wojny zostały opóźnione przez wielki kryzys ekonomiczny. Dlatego chociaż w 1939 r. nowy sprzęt polski często dorównywał niemieckiemu, a niekiedy go przewyższał, nowoczesnego wyposażenia było stanowczo za mało. Ponadto Michał Mackiewicz o ostatniej w dziejach świata bojowej szabli, czyli wzoru 34.

W redagowanym wraz Narodowym Bankiem Polskim dodatku Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich Michał Szukała w dwu artykułach pisze o wydobyciu i handlu solą, w tekście Największe przedsiębiorstwo dawnej Rzeczypospolitej czytamy: Sól z Wieliczki i Bochni przez niemal pół tysiąca lat wpływała na polską gospodarkę i stan finansów polskiego skarbca. W drugim tekście opisuje dzieje potęgi rodu Lubomirskich powstałą „na soli”, a zwłaszcza żupnika królewskiego Sebastiana Lubomirskiego, który zreformował i kilkukrotnie powiększył wydobycie złóż. Jego metody zwiększania rentowności produkcji czasem były drastyczne, co doprowadziło do strajku górników.

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis