e-Kiosk.pl - Dlaczego? Dlatego - Lama? Kacha

fragment

Dlaczego? Dlatego - Lama? Kacha

Michael Zinn, Kazimierz Barczuk, Piotr Olszewski

Czas trwania: 6 godz. 10 min.

Kupując otrzymujesz:

MP3
Pojedyncze wydanie
35.01 zł

Opis

  • William Norman Ewer, był autorem dwuwiersza : "Jakiż dziwny to Bóg, że wybrał Żydów"

Inny angielski poeta Cecil Brown postanowił dodać do niego kilka własnych strof: "Nie tak dziwny, jak ci, którzy wybrali żydowskiego Boga, a odrzucili Żydów"

  • Nie można mieć Boga bez Izraela. Jeżeli wybraliśmy żydowskiego Boga, to musimy mieć do czynienia z Izraelem. Wyznawanie ich Boga i jednoczesne ignorowanie ich, czy pogardzanie nimi jest sprzecznością samą w sobie. Tak samo szalonym jest mówienie, że kocha się Boga, ale Żydów już nie.

Bóg wybrał Izraelitów, "Są to Izraelici, których przywilejem jest synostwo, chwała przymierza, prawodawstwo, kult i obietnice. Z nich są patriarchowie i z nich wywodzi się Chrystus według ludzkiego pochodzenia. On jest Bogiem ponad wszystkim, błogosławiony na wieki. Amen"

  • Rz 9.4-5

Dlaczego akurat ich? - to proste, hebr. Lama? - Kacha (Dlaczego? Dlatego)

  • - Dlaczego teologiczne wykłady i tradycyjna ewangelizacja nie są w stanie pokonać mroków przeszłości i narosłych przez wieki uprzedzeń?
  • - Czy przesłanie Ewangelii może mieć moc bez potwierdzenia w naszym codziennym życiu?
  • - Jak "wzbudzić w nich zazdrość o ich własne Pismo, ich Zbawiciela, ich Mesjasza"?
  • - Dlaczego  zostali powołani, aby być błogosławieństwem i światłem dla narodów?
  • - Jeżeli przez odrzucenie Mesjasza stali się bogactwem dla świata, to  co będzie, kiedy Go przyjmą? Rz 11.12

Na wiele trudnych pytań w bezkompromisowy sposób odpowiada Michael Zinn - pochodzący z Lwowa, mesjański rabin z Jerozolimy. Opowie dlaczego dla jego ojca i wielu  podobnych mu Żydów Chrześcijanie uchodzą za największe zagrożenie. Co sprawiło, że on sam przyjął Jeszua jako swojego Mesjasza. W tej  fascynującej podróży  w świat wiary i urzeczywistnienia Bożych obietnic Michaelowi towarzyszą: Kazimierz Barczuk, Piotr Olszewski oraz Adam Nawrocki.

My, poganie odkryliśmy coś, co jest ich. Wszystko to należy do nich. Myśmy tylko to odnaleźli. Wszystko to jednak jest żydowskie i w pełni do nich należy.

"Bóg nie odrzucił swojego ludu", który uprzednio poznał."

  • Rz 11,2

"Jeśli bowiem ty zostałeś odcięty od dzikiej oliwki, z którą w sposób naturalny byłeś zespolony, a zostałeś wszczepiony w szlachetną oliwkę, tak rożną co do natury od ciebie, to ileż łatwiej oni będą wszczepieni we własną oliwkę, do której należą z natury"

  • Rz. 11, 24

czytaj więcej zwiń opis