e-Kiosk.pl - Rozmiłowanie

fragment

Rozmiłowanie

Lidia Stefek

Liczba stron: 104

Kupując otrzymujesz:

PDF
Pojedyncze wydanie
14.76 zł

Opis

Tomik poezji "RozMIŁOwanie" Lidii Stefek zaistniał dzięki umiłowaniu przez nią piękna pod każdą postacią.
Jest kolejnym etapem pewnej niedokończonej jeszcze misji Autorki. Należy więc spodziewać się więcej.
Wiersze podzielono na cztery rozdziały, żeby było MIŁO.