e-Kiosk.pl - Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej

fragment

Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej

Grażyna Dryżałowska, Agnieszka Naumiuk, Monika Skura

Liczba stron: 194

Kupując otrzymujesz:

PDF
Pojedyncze wydanie
23.21 zł

Opis

Autorki zaprezentowały rolę inkluzji w życiu społecznym i w edukacji z perspektywy pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Przedstawiły wielość ujęć oraz podejść teoretycznych, badawczych i praktycznych, przeciwdziałających marginalizacji, dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Dokonały analizy strategii pomocowych służących integracji wykluczonych w różne segmenty życia społecznego. Publikacja otwiera dyskusję nad wspólnymi obszarami wykluczania i inkluzji, jest próbą pokazania interdyscyplinarności tego problemu. Zainteresuje pedagogów, pedagogów specjalnych i społecznych, socjologów, studentów tych kierunków, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym. A presentation of the role of inclusion in social life and in education from the point of view of special needs pedagogy and social pedagogy, as well as different concepts and theoretical approaches, research-based and practical, counteracting marginalization, discrimination and social exclusion. An analysis of support strategies aimed at including marginalized people in different areas of social life.

czytaj więcej zwiń opis