e-Kiosk.pl - Prawo o ruchu drogowym. Wydanie III uzupełnione i poprawione

fragment

Prawo o ruchu drogowym. Wydanie III uzupełnione i poprawione

Paweł Olzacki, Paulina Żelewska

Liczba stron: 141

Kupując otrzymujesz:

PDF
Pojedyncze wydanie
12.51 zł

Opis

Stan prawny na dzień 17.07.2019 r.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, zmiany: Dz.U. z 2015 r. poz. 541, 1273 i 2281, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 777 i 1926, Dz.U. z 2018 r. poz. 106, 138, 317, 650, 957, 1099, 1356 i 1479, Dz.U. z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870)