e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 11/2019

czytaj

Mówią Wieki

11/2019 (05.11.2019)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

Wydanie listopadowe jest poświęcone w dużej części rocznicy upadku muru berlińskiego. Blok tematyczny otwiera rozmowa z Marcusem Meckelem, ostatnim ministrem spraw zagranicznych NRD. Dominik Pick pisze o niewidzialnym murze, którzy nadal dzieli Berlin i Niemcy. Łukasz Jasiński w artykule Nie jeden okrągły stół porównuje negocjacje miedzy opozycją i władzą w PRL i NRD w latach 1989/90. Tytus Jaskułowski na podstawie dokumentów archiwalnych analizuje działania Stasi wobec Polski. Dwaj niemieccy autorzy, opisują upadek muru: Stefan Wolle z perspektywy wiejskiego kościoła w Petershagen, a Martin Sander wspomina Jak przeżyłem upadek muru berlińskiego, siedząc przed ekranem psującego się czarno-białego telewizora w Lublinie : mur był wtedy tak mocno osadzony w mojej świadomości, że nie potrafiłem sobie wyobrazić Niemiec bez niego. Ponadto dwa artykuły o historii starożytnej Joanna Cel w artykule W pełni magii pisze: Astrologia i wróżby były kiedyś codziennością, a wykorzystywały je zarówno osoby prywatne, jak i władze państwowe. Prof. Stanisław Stabryła poświęcił tekst sprzysiężeniu Katyliny. Jak według średniowiecznych moralistów skutecznie opierać się sztuczkom kobiet? Które są szczególnie niebezpieczne dla moralności młodzieńców? Jakie kryteria należy przyjąć w poszukiwaniu życiowej partnerki? Z odpowiedzią na te pytania spieszy Karolina Morawska. O krucjatach na ziemiach egipskich przeczytamy w artykule Król Amalryk i cuda Egiptu. Dramatyczne dzieje konfederacji wojskowych w XVI i XVII wieku, czyli buntów nieopłacanych przez Rzeczpospolita żołnierzy poznamy w tekście Emila Kalinowskiego. Perturbacje finansowe Rzeczypospolitej drugiej połowy XVIII stulecia analizuje prof. Michał Wojtyński w artykule Szkatuła prywatna króla Stanisława Augusta Poniatowskiego : finanse władcy już za jego czasów były przedmiotem długich i zażartych sporów. Podstawową kwestią były długi zaciągnięte przez króla i sposób wydatkowania pieniędzy. Michał Bąk szuka przyczyn Upadku banków warszawskich w 1793 roku : krach banków łączono z różnymi przyczynami, winiąc zwykle nieodpowiedzialność i rozrzutność bankierów. Zdaje się jednak, że dużo istotniejsze było powiązanie bieżącej polityki z kredytem. Sytuację w Rzeczypospolitej pogarszały brak banku centralnego i nieumiejętność władz amortyzowania skutków krachu. Oliwy do ognia dolały działania skorumpowanych oficjalistów targowickich. Te dwa teksty znajdziemy w stałym dodatku Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich powstającym w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim. Kontrowersje wokół poglądów wybitnego pisarza brytyjskiego poznamy w tekście Rudyard Kipling – noblista, imperialista, rasista. Bohaterskie zmagania powstańców warszawskich w artykule Wojna w kanałach. Historia medycyny w tekście Polscy pionierzy hemodializy.

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis