e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 12/2019

czytaj

Mówią Wieki

12/2019 (03.12.2019)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

Numer 12/2019 Blok tematyczny Wojny religijne w Europie warto zacząć od felietonu prof. Michała Kopczyńskiego, który pisze: nadzwyczajność konfliktów religijnych wynikała z ich ideologicznego charakteru. Każdy, kto nie podporządkował się ciałem i duchem racjom zwycięzców, musiał zostać zamordowany w imię Boga i własnego zbawienia, bo tylko cierpienie mogło zmazać tak straszną winę. Przeczytamy tu o trwającej 17 lat rewolucji husyckiej, która zatrzęsła Królestwem Czech i cała środkową Europą. Prof. Przemysław Gawron w artykule Pieniądze, przywileje i religia pisze o podłożu religijnym rewolucji niderlandzkiej w połowie XVI w. , Radosław Lolo pisze o wojnie trzydziestoletniej zastanawiając się czy była to ostatnia wojna religijna w Europie? Miłośnikom historii Drugiej Rzeczypospolitej polecamy dwa artykuły pióra specjalistów francuskich. Isabelle Davion analizuje strategię stosunków francusko-polskich w latach 1918-1939, a Frederic Dessberg pisze o stosunkach z Rumunią i Polską w kontekście polityki Francji wobec Rosji sowieckiej. Ponadto: wywiad ze Stanisławem Iwaniszewskim zatytułowany – Idea śmierci i odrodzenia, czyli jak Indianie pojmowali istotę ludzką i krwawe ofiary. Anna Sumisławska w artykule Etruskowie zauważa, że mimo ogromnej roli, jaką odegrali w historii, ich cywilizacja pozostaje tajemnicą. Łukasz Nieroda w swym tekście porównuje szlachtę polską i angielską w XVIII wieku. Pocahontas a sprawa polska to artykuł , w którym autor przypomina postać awanturnika i zdobywcy Nowego Świata Johna Smitha i jego związki z Rzeczpospolitą i Polakami. Piotr Szlanta w artykule Młodsi bracia Hunów pisze o pladze szczurów w okopach podczas I wojny światowej. Artur Bojarski w tekście Jaka Warszawa? przypomina koncepcje odbudowy stolicy po 1944 roku i konflikty jakie wywołały. W comiesięcznym dodatku wydawanym wraz Narodowym Bankiem Polskim Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich przeczytamy O prapoczątkach polskiego budżetu państwowego. Prof. Marian Drozdowski pisze: mówić o budżecie państwowym można dopiero wówczas, gdy w grę wchodzi planowanie dochodów i wydatków na ściśle określony czas. Następnie muszą być kontrolowane uchwalone i kontrolowane przez naczelny organ władzy ustawodawczej. W XVIII w. w polskim systemie skarbowości do tego było jeszcze daleko, jednak właśnie wówczas położono podwaliny pod budowanie budżetów. Co począć z długami magnatów? O Rosji i jej sposobie radzenia sobie ze spuścizną po rozbiorach Polski pisze Benjamin Conrad: W drugiej połowie XVIII wieku nie tylko Rzeczpospolita, ale także król Stanisław August zadłużyli się w holenderskich bankach. Wielu magnatów także wzięło kredyty. Już w czasie drugiego rozbioru Polski, nie byli oni w stanie spłacić ani odsetek, ani zaciągniętych pożyczek

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis