e-Kiosk.pl - Historia - Historia Polski. Wiek XIX

fragment

Historia - Historia Polski. Wiek XIX

Krzysztof Pogorzelski

Czas trwania: 0 godz. 2 min.

Kupując otrzymujesz:

MP3
Pojedyncze wydanie
5.00 zł

Opis

Słuchając tej płyty dowiesz się m.in. o Legionach Polskich we Włoszech, sprawie polskiej w polityce Napoleona w latach 1807 - 1815, o okolicznościach utworzenia Księstwa Warszawskiego, udziale Polaków w wojnach napoleońskich i sprawie polskiej na kongresie wiedeńskim. Poznasz uwarunkowania polityczne w Królestwie Kongresowym, sytuację społeczno - gospodarczą i kulturalną Królestwa Polskiego, jak również gospodarczo - społeczne i polityczne warunki Polaków w zaborach: pruskim, austriackim i w Rzeczpospolitej Krakowskiej (w pierwszej połowie XIX wieku). Usłyszysz też o przyczynach wybuchu i przebiegu Powstania Listopadowego (1830), o Wielkiej Emigracji i jej związkach z krajem, Powstaniu Krakowskim (1846) i rabacji chłopskiej w Galicji, o "Wiośnie Ludów" na ziemiach polskich i udziale Polaków w europejskiej "Wiośnie Ludów" oraz o genezie wybuchu, przebiegu i następstwach Powstania Styczniowego (1863). Przedstawimy także sytuację polityczną Polaków w zaborze rosyjskim i pruskim (w drugiej połowie XIX wieku). Na zakończenie usłyszysz również o autonomii galicyjskiej i jej przejawach oraz o powstawaniu nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach polskich z przełomu XIX i XX wieku.

SPIS TREŚCI:

1. Legiony Polskie we Włoszech.

2. Sprawa polska w polityce Napoleona w latach 1807 - 1815.

3. Księstwo Warszawskie.

4. Udział Polaków w wojnach napoleońskich.

5. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim.

6. Królestwo Polskie w latach 1815 - 1830. Sytuacja polityczna w Królestwie Kongresowym.

7. Sytuacja społeczno - gospodarcza i kulturalna Królestwa Polskiego.

8. Sytuacja społeczno - gospodarcza i polityczna Polaków w zaborze pruskim w pierwszej połowie XIX wieku.

9. Sytuacja gospodarczo - społeczna i polityczna Polaków w zaborze austriackim i w Rzeczpospolitej Krakowskiej w pierwszej połowie XIX wieku.

10. Powstanie Listopadowe 1830 roku.

11. Wielka Emigracja i jej związki z krajem.

12. Powstanie Krakowskie 1846 roku i rabacja chłopska w Galicji.

13. Udział Polaków w europejskiej "Wiośnie Ludów". "Wiosna Ludów" na ziemiach polskich.

14. Geneza wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku.

15. Przebieg, charakter i bezpośrednie następstwa Powstania Styczniowego.

16. Sytuacja polityczna Polaków w zaborze rosyjskim i pruskim w drugiej połowie XIX wieku.

17. Autonomia galicyjska i jej przejawy.

18. Powstawanie nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku.

19. Bibliografia.

BIBLIOGRAFIA - HISTORIA POLSKI. WIEK XIX:

1. Buszko Józef, Historia Polski 1864 - 1948, Warszawa 1984.

2. Czubiński Antoni, Topolski Jerzy, Historia Polski, Wrocław 1988.

3. Gierowski Józef Andrzej, Historia Polski 1764 - 1864, Warszawa 1984.

4. Karolczak Kazimierz, Żaliński Henryk, Wielka historia Polski 1815 - 1848, Kraków 1999.

5. Karolczak Kazimierz, Marmon Wacław, Ryś Jan, Wielka historia Polski 1848 - 1885, Kraków 1999.

6. Leśniak Franciszek, Karolczak Kazimierz, Wielka historia Polski 1696 - 1815, Kraków 1998.

czytaj więcej zwiń opis