e-Kiosk.pl - Aksjologia w kształceniu pedagogów

fragment

Aksjologia w kształceniu pedagogów

Janina Kostkiewicz

Liczba stron: 356

Kupując otrzymujesz:

PDF
Pojedyncze wydanie
38.00 zł

Opis

Ze względu na fakt sytuowania się podstaw edukacji, a także pedagogów w filozofii człowieka i aksjologii, celem książki jest ukazanie miejsca, rangi i roli tej drugiej w kształceniu pedagogów na poziomie wyższym.

Przedmiotem rozważań poszczególnych Autorów są proces i rezultaty edukacji aksjologicznej, takie jak kompetencje aksjologiczne, świadomość i wrażliwość aksjologiczna oraz możliwie konsekwentna postawa aksjologiczna, w tym wiedza o wartościach z rozpoznawaniem aksjologicznych przesłanek działań własnych i cudzych oraz wiedza o funkcjonujących orientacjach aksjologicznych.

Książka oddaje pewien wymiar stanu badań nad aksjologią w pedagogice. Składa się z czterech części?

czytaj więcej zwiń opis