POIG 1.4-4.1

e-Kiosk otrzymał dofinansowanie przyznane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

Dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych będziemy mogli stworzyć czytnik prasy uruchamiany w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji w systemie operacyjnym.

Więcej informacji na temat dofinansowania przez Unię Europejską można znaleźć na następujących stronach:

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu "Stworzenie czytnika prasy uruchamianego w przeglądarce internetowej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie: 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" zapraszamy do składania ofert na wykonanie poniższych zadań.

do góry

POIG 8.2

e-Kiosk otrzymał dofinansowanie przyznane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

Dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych będziemy mogli stworzyć system B2B zapewniający elektroniczną wymianę dokumentów finansowych pomiędzy dystrybutorem prasy cyfrowej a wydawcą.

Więcej informacji na temat dofinansowania przez Unię Europejską można znaleźć na następujących stronach:

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu "System B2B zapewniający elektroniczną wymianę dokumentów finansowych pomiędzy dystrybutorem prasy cyfrowej a wydawcą" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" zapraszamy do składania ofert na wykonanie poniższych zadań.

do góry

Zapytania ofertowe

do góry