e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 9/2016

czytaj

Mówią Wieki

9/2016 (02.09.2016)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

Opis nr 9/2016 „Mówią Wieki”
Początkowo, w średniowieczu, Orient jawił się jako równorzędny przeciwnik, w epoce wczesno nowożytnej budził strach za sprawą potęgi Imperium Osmańskiego. Ale po wiktorii wiedeńskiej i jeszcze bardziej po traktacie karłowickim (1699) Turek – czy może szerzej, wyznawca islamu – stał się chorym człowiekiem Europy. Orient przestał być groźny, stał się jedynie egzotyczny. Potem zaś nadeszła rewolucja przemysłowa, która uczyniła z Europy (i Ameryki) liderów świata. Dla dzielących świat potęg Orient był bezwolnym amorficznym, tworem, wymagającym urządzenia przez rozsądniejszego i bardziej doświadczonego białego człowieka. Każde imperium wmawia sobie i całemu światu, że jest inne niż wszystkie pozostałe imperia, że jego misją nie jest rabowanie i podporządkowanie, lecz nauczanie i wyzwalanie – pisał Edward Said. Każdy chce dobrze, a wychodzi tak jak dzisiaj w Syrii…

Rocznica wybuchu drugiej wojny światowej niesie za sobą nie tylko pamięć o odwadze i poświęceniu obrońców , lecz także dręczące pytanie o to kto zawiódł:

M. Kornat, Józef Beck i Polska polityka zagraniczna P. P. Wieczorkiewicz, Wrzesień 1939 – próba nowego spojrzenia B. Kubisz, Westerplatte. Siedem dni walki, 77 lat mitu T. Bohun, Polska zginęła… Sowiecka propaganda we wrześniu 1939 roku

W numerze także rozmowa z ministrem edukacji Maciejem Kopciem Jak uczyć historii?

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis