e-Kiosk.pl - regulamin_2013_03_19
Każdy Użytkownik serwisu e-Kiosk zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 1. Informacje ogólne

1.1. Serwis e-Kiosk prowadzony jest przez e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braci Śniadeckich 53/1, 51-604 Wrocław (dalej: "e-Kiosk"), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000304553, NIP 895-182-75-13.

1.2. Za obsługę technologiczną i reklamacje dotyczącą zakupów książek audio w formacie MP3, zwanych dalej audiobookami, odpowiedzialna jest Ateria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Poznania - Nowego Miasta i Wildy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000358096, NIP 7781472096, REGON: 240107462 (dalej: "Ateria").

1.3. Za obsługę technologiczną i reklamacje dotyczącą e-książek w formacie EPUB lub PDF, zwanych dalej e-książkami, odpowiedzialne jest Bezkartek.pl SA z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej 81/A309 IIIp, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000415807, NIP: 547-20-98-351, REGON: 241049666 (dalej: "Bezkartek").

1.4. Korzystanie z usług oferowanych przez serwis oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

1.5. Użytkowanie e-Kiosk Readera - czytnika e-wydań oferowanego w serwisie - jest regulowane przez Licencję Użytkownika programu.

1.6. e-Kiosk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualnie obowiązujący tekst Regulaminu dostępny jest w każdej chwili w serwisie e-Kiosk.

§ 2. Opis usług

2.1. Serwis e-Kiosk świadczy usługi polegające na sprzedaży pojedynczych egzemplarzy oraz prenumerat publikacji periodycznych i nieperiodycznych w formie cyfrowej (zwanych dalej e-wydaniami) oraz książek audio w formacie MP3 (zwanych audiobookami) oraz książek w formacie EPUB lub PDF (zwanych e-książkami).

2.2. Do korzystania z e-wydań dystrybuowanych w systemie e-Kiosk niezbędne jest posiadanie dowolnego łącza internetowego i komputera klasy PC pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 2000/XP/Vista/7, wyposażonego w przeglądarkę internetową. Szczegółowe wymagania sprzętowo-programowe e-Kiosk Readera znajdują się na stronie z opisem programu. Aby korzystać z e-Kiosk Readera, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się w serwisie oraz zaakceptowanie warunków Licencji Użytkownika programu.

2.3. Do pobrania i odsłuchiwania audiobooków niezbędne jest posiadanie łącza internetowego, dowolnego komputera, programu odtwarzającego pliki MP3 lub urządzenia mobilnego. e-Kiosk i Ateria nie gwarantują poprawnego odtwarzania audiobooków na wszystkich urządzeniach i programach.

2.4. Do pobrania i czytania e-książek niezbędne jest posiadanie łącza internetowego, dowolnego komputera, czytnika/programu kompatybilnego z Adobe DRM. Przed pobraniem e-książki wymagane jest autoryzowanie czytnika/programu za pomocą Adobe ID, które można utworzyć na stronie internetowej Adobe.

2.5. Każdy numer e-wydania może być pobrany z serwisu e-Kiosk przez Użytkownika maksymalnie cztery razy.

2.6. Każdy plik MP3 będący częścią audiobooka może być pobrany jeden raz. Zamawiającemu przysługuje prawo pobrania awaryjnego zakupionych audiobooków, jednak z częstotliwością nie większą niż raz w roku, oraz pod warunkiem, że zakupione audiobooki są jeszcze dostępne w sprzedaży. W celu awaryjnego pobrania, należy skontaktować się z hotline e-Kiosk.pl.

2.7. e-Kiosk zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ofercie e-wydań, audiobooków i e-książek. Oferty e-wydań, audiobooków i e-książek mogą być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń.

2.8. Do e-wydań sprzedawanych w e-Kiosk nie jest dołączana w żadnej formie zawartość płyt CD/DVD dostępnych z papierowymi odpowiednikami gazet i czasopism.

2.9. e-Kiosk zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników.

§ 3. Zasady świadczenia usług

3.1. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

3.2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy hasła i nazwy Użytkownika. e-Kiosk nie odpowiada za udostępnianie przez Użytkowników swoich danych osobom trzecim.

3.3. Korzystanie z usług e-Kiosk możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie. Rejestracja polega na podaniu co najmniej unikalnego identyfikatora, hasła oraz adresu e-mail Użytkownika.

3.4. Przed zamówieniem e-wydań konieczna jest instalacja oprogramowania e-Kiosk Reader, służącego do czytania e-wydań wydawanych w systemie e-Kiosk.

3.5. Zamówienie e-wydań, audiobooków, e-książek polega na wybraniu przez Użytkownika e-wydań (lub prenumerat e-wydań) i audiobooków i e-książek i ew. dokonania ich zakupu (w przypadku e-wydań, audiobooków i e-książek udostępnianych w systemie odpłatnie).

3.6. Zamówione e-wydania udostępniane są Użytkownikowi do pobrania za pomocą czytnika e-wydań - e-Kiosk Readera.

3.7. Zamówione audiobooki są udostępniane do pobrania w menu "Twoje konto" po zalogowaniu - natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty. Linki do pobierania audiobooków są aktywne przez 7 dni. W tym czasie Użytkownik może pobrać zakupione audiobooki. Jeśli w/w okres czasu okazał się niewystarczający, Zamawiający może poprosić o wygenerowanie nowych linków do swoich Produktów za pośrednictwem hotline'u e-Kiosk.pl.

3.8. Zamówione e-książki są udostępniane do pobrania w menu "Twoje konto" po zalogowaniu - natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.

3.9. Opłacenie transakcji nabycia płatnych e-wydań, audiobooków i e-książek może nastąpić:
  1. za pomocą karty płatniczej
   (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic)

  2. za pomocą ePrzelewu
   (Płacę z Inteligo, Eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOś, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.)

  3. poprzez wysłanie SMS

Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą karty płatniczej i ePrzelewów jest firma eCard S.A., opisana na stronie internetowej http://www.ecard.pl/. Operatorem usług SMS jest firma Euroconcept sp z o.o., opisana na stronie internetowej http://www.dotpay.pl/regulaminsms/ Użytkownik nie ponosi z tego powodu żadnych dodatkowych kosztów - opłaty za realizację transakcji wliczone są w cenę e-wydań, audiobooków i e-książek.

3.10. Ceny podane w e-Kiosk są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

3.11. e-Kiosk zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usług, zablokowania konta w przypadku złamania przez Użytkownika prawa, zasad opisanych w Regulaminie lub w Licencji Użytkownika e-Kiosk Readera.

3.12. Użytkownik ma prawo do korzystania ze swoich e-wydań na maksymalnie dwóch komputerach (np. w pracy i w domu) oraz dodatkowo na iPadzie lub tablecie/smartfonie z systemem Android, przy czym nie może korzystać z nich jednocześnie.

3.13. Część audiobooków jest trwale oznakowana jako własność Zamawiającego, który dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela audiobooka nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z audiobooka określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający audiobooka w e-Kiosku wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu tego oznaczenia.

3.14. Użytkownik audiobooków, e-wydań, e-książek nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach,
  2. ingerowania w jego zawartość,
  3. publikacji, dystrybucji, powielania,
  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń,
  5. oddawania w najem,
  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

3.15. Użytkownik nabywający audiobooka zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Zamawiającego) z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.

3.16. W przypadku płatności kartą płatniczą lub ePrzelewem każdy kupujący e-wydania, audiobooki i e-książki otrzymuje e-mailem nie wymagającą podpisu fakturę VAT w postaci pliku PDF. W celu otrzymania faktury papierowej należy się skontaktować z hotlinem e-Kiosku. W przypadku płatności za pomocą SMS koszt doliczony jest do rachunku otrzymywanego od operatora GSM.

3.17. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem mechanizmów udostępnianych przez serwis e-Kiosk jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

3.18. Użytkownikowi, kupującemu e-wydania, audiobooki i e-ksiąki nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa w art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., na podstawie art. 10 ust. 3 punkt 1, 5 i 6 wymienionej ustawy.

3.19. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez e-Kiosk można zgłaszać pocztą elektroniczną za pośrednictwem strony Kontakt lub w formie pisemnej, w formie listu poleconego, na adres: e-Kiosk S.A., ul. Śniadeckich 53/1, 51-604 Wrocław. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie, a Zamawiający otrzyma wyłącznie informację od Serwisu z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

§ 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4.1. Przekazując dane osobowe i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez e-Kiosk, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

4.2. e-Kiosk jako administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy e-Kiosk a Użytkownikiem, przedmiotem której jest świadczenie usługi przez e-Kiosk polegającej na udostępnieniu Użytkownikowi korzystania z serwisu e-Kiosk oraz systemu e-Kiosk, a także w celu prowadzenia działań marketingowych prowadzonych przez e-Kiosk.

4.3. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez e-Kiosk w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie przez e-Kiosk swoich danych osobowych wydawcom, z którymi e-Kiosk zawarł umowę w zakresie sprzedaży wydań cyfrowych, jedynie w celu prawidłowego rejestrowania prenumeratorów, zgodnie z Regulaminem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

4.4. e-Kiosk jako administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych gromadzonych przez e-Kiosk, ich poprawiania a także żądania ich usunięcia po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z serwisu oraz systemu e-Kiosk.

4.5. e-Kiosk, na każde pisemne żądanie Użytkownika, w terminie 30 dni poinformuje w szczególności jakie dane zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także usunie zgromadzone dane, które go dotyczą.

§ 5. Własność intelektualna

5.1. Wszystkie elementy serwisu internetowego - teksty, grafiki itp. - są własnością e-Kiosk lub firm współpracujących z e-Kiosk. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z serwisu e-Kiosk bez uzyskania zgody e-Kiosk lub odpowiedniego partnera e-Kiosk jest zabronione.

5.2. Właścicielem praw intelektualnych do treści zawartych w oferowanych książkach, gazetach i czasopismach, okładek prezentowanych publikacji, logotypy wydawców itp., są ich wydawcy. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody ze strony odpowiedniego wydawcy.

5.3. Właścicielem praw autorskich do plików z e-wydaniami jest e-Kiosk. Zabrania się przekazywania swoich plików z e-wydaniami osobom trzecim, podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości itp.

5.4. e-Kiosk pełni rolę dystrybutora e-wydań, audiobooków i e-książek, nie ma więc żadnej kontroli nad zawartością merytoryczną prezentowanych w serwisie e-Kiosk publikacji. W związku z tym e-Kiosk nie gwarantuje prawdziwości, kompletności ani użyteczności tych materiałów i nie odpowiada za ewentualne szkody wynikłe z polegania na informacjach zamieszczonych w e-wydaniach, audiobookach i e-książkach oferowanych publikacji.

5.5. e-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w serwisie e-Kiosk adresy stron WWW. Odsyłacze te podane są dla wygody Użytkowników.

§ 6. Wyłączenie odpowiedzialności e-Kiosk *

6.1. e-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z serwisu e-Kiosk, a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu. W szczególności e-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z oferowanych usług, niemożności skorzystania z e-Kiosk Readera oraz szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Użytkownika.

§ 7. Zgoda na otrzymywanie biuletynu

7.1. Użytkownik, korzystający z serwisu e-Kiosk oraz systemu e-Kiosk, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie od e-Kiosk wysyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Użytkownika Biuletynu, który informuje o nowościach w serwisie, promocjach oraz o nowych e-wydaniach, audiobookach i e-książkach dostępnych na stronach serwisu e-Kiosk.

7.2. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Biuletynu korzystając z tzw. Panelu użytkownika. Informacja o sposobie korzystania z Panelu użytkownika zawarta jest w każdym Biuletynie. Po zmianie ustawień w Panelu e-Kiosk zaprzestaje przesyłać Biuletyn Użytkownikowi.

7.3. Usunięcie danych osobowych Użytkownika zgodnie z pkt. 4.4 Regulaminu jest tożsame z usunięciem jego konta oraz adresu e-mail, na który e-Kiosk dotychczas przesyłał materiały marketingowe e-Kiosk.

Wrocław, 19 marca 2013

* punkt wykreślony (klauzula abuzywna)

Zobacz też: polityka prywatności w e-Kiosk

ZOBACZ:

Pomoc

telefon:

+48 22 463 00 66 +48 22 463 01 71

pn.-pt. w godz. 8:00-17:00