e-Kiosk.pl - Kurier WNET Gazeta Niecodzienna 1/2024

czytaj

Kurier WNET Gazeta Niecodzienna

1/2024 (22.12.2023)

Liczba stron: 40

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
7.90 zł
87,80 zł

Opis

„Kurier WNET Gazeta Niecodzienna" jest to niezależny miesięcznik o zasięgu krajowym. Jest skierowany do osób zainteresowanych problematyką polityczną, społeczną, ekonomiczną, historyczną, kulturalną i religijną, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej racji stanu. Z wydaniem ogólnopolskim są dystrybuowane dodatki regionalne: Śląski i Wielkopolski Kurier WNET.