e-Kiosk.pl - Forum Zakażeń 4/2012

czytaj

Forum Zakażeń

4/2012 (01.03.2013)

Liczba stron: 80

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
20.00 zł

Opis

Zakażenia Clostridium difficile rosnącym zagrożeniem u dzieci; zastosowanie probiotyków w profilaktyce chorób infekcyjnych; nadzór nad zakażeniami miejsca operowanego; terapia jednotabletkowa u pacjentów zakażonych HIV; czy i jak zwalczać przetrwalniki w szpitalu; zapobieganie zakażeniom związanym z żywieniem pozajelitowym; kontrola jakości mikrobiologicznej mieszanin do żywienia pozajelitowego sporządzanych w aptekach szpitalnych; preparaty oparte na kwasie nadoctowym w dezynfekcji wysokiego poziomu; zastosowanie kwasu hialuronowego w lokalnej terapii pochwy u kobiet po leczeniu onkologicznym; oparzenie IV stopnia ręki ze zmiażdżeniem – prezentacja przypadku.

Kwartalnik „Forum zakażeń” adresujemy do wszystkich mikrobiologów, lekarzy klinicystów, pielęgniarek oraz innych specjalistów, którzy w swojej praktyce zajmują się problematyką zakażeń.
Skupiamy się głównie na zagadnieniach związanych z medycyną zakażeń, szerzeniem wiedzy na temat jakości w klinicznych badaniach mikrobiologicznych, właściwej współpracy mikrobiologów z klinicystami pozwalającej na lepsze wykorzystanie badań mikrobiologicznych w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów.
Zagadnienia te wydają się szczególnie ważne w dobie, kiedy na przebieg zakażenia wpływ ma nie tylko zjadliwość drobnoustrojów, ale także ciągły rozwój cywilizacji i dynamiczny postęp w medycynie, zwiększający inwazyjność terapii i wpływający na selekcje lekoopornych patogenów. Z drugiej strony brak jest nowych, bezpiecznych leków przeciwdrobnoustrojowych o udowodnionej skuteczności klinicznej.
Liczymy na wieloośrodkową i interdyscyplinarną współpracę oraz integrację wszystkich środowisk medycznych, dlatego też skupiliśmy w Radzie Naukowej szerokie grono ekspertów z różnych dziedzin medycyny. Dodatkowo, inicjatywę naszą wsparły obok Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.
Chcielibyśmy, aby na łamach „Forum Zakażeń” były prezentowane kluczowe wytyczne dotyczące postępowania diagnostycznego, terapeutycznego i zabiegowego, promujące profilaktykę zakażeń i skuteczne procedury eradykacji drobnoustrojów. Zachęcamy do zgłaszania prac oryginalnych, poglądowych, przeglądowych i kazuistycznych oraz komentarzy i listów do redakcji, dotyczących bieżących problemów w tematyce zakażeń. Chcielibyśmy także, aby wydania suplementarne naszego kwartalnika towarzyszyły ważnym wydarzeniom i konferencjom naukowym.

czytaj więcej zwiń opis