e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 5/2020

czytaj

Mówią Wieki

5/2020 (04.05.2020)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

W bloku tematycznym Ormianie w Rzeczypospolitej prawie w każdym z artykułów jest coś o Lwowie, bo też tu było największe skupisko Ormian w tej części Europy. We wstępie od redakcji czytamy: Dziś nie sposób odpowiedzieć, kiedy Ormianie osiedli we Lwowie – w każdym razie wcześniej niż Polacy i Niemcy. Łatwiej dlaczego – to miasto było etapem szlaku łączącego Europę północną z Orientem, przemierzanego przez kupców wiozących wschodnie towary, uchodzące za przejaw luksusu. Jakub Kopczyński sięga do czasów I RP w tekście Jak Ormianie lwowscy płacili okupy Chmielnickiemu i Szwedom. Artykuł Sławomira Kopra i Tomasza Stańczyka to historia tej mniejszości narodowej we Lwowie od początku XX wieku do wybuchu II wojny. Prof. Janusz Odziemkowski w swym tekście Ormianie w obronie Rzeczypospolitej koncentruje się na wojnie z bolszewikami, a zwłaszcza bitwie pod Zadwórzem w 1920 r. Andrzej Bohosiewicz pisze o losach polskich Ormian po 1945 roku. Wywiad z Robertem Makłowiczem tylko w niewielkim stopniu dotyczy kulinariów, więcej tu o niezwykłych losach jego rodziny pochodzenia ormiańskiego. Blok tematyczny uzupełnia artykuł francuskiej historyczki Claire Mouradian Niekończące się wygnanie o tragicznych losach tego narodu w czasie i po I wojnie światowej. Ponadto przeczytamy o Prusach przedkrzyżackich, o kwestii tolerancji wyznaniowej podczas elekcji Henryka Walezego i staropolskich inwentarzach pośmiertnych jako źródle poznania życia codziennego polskiej szlachty. Przemysław Faryś w artykule Damska konfekcja a rozwój techniki ok 1900 r. pisze : Produkcja, transport, zarządzanie sprzedażą, reklama – wszystko to kształtowało nowy styl życia, coraz mocniej wyrażany przez konsumpcję. Aleksander Chodźko, wielki przyjaciel Mickiewicza to zapomniana postać opisana przez Ingę Walc. Grzegorz Wiśniewski pisze o Związku Zawodowym Literatów Polskich powstałym w 1920 roku. Piotr Szlanta w felietonie Trąd w Sopocie pisze o stworzonym w końcu XIX wieku przez Polaków fake newsie mającym za zadanie deprecjonowanie tego, wówczas niemieckiego kurortu. Maria Falińska w tym odcinku swej odysei piwnej przypomina : Dionizos, zanim stał się bogiem wina, był bogiem piwa i nazywał się Sabazjos. W nowym dziale Filmowe historie Piotr Korczyński pisze o tworzeniu legendy Dzikiego Zachodu. Na początek o kulcie broni palnej Colty, remingtony, winchestery. W przygotowanym wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim dodatku Ludzie i pieniądze: 1794 – 1914 prof. Michał Kopczyński analizuje rozwój gospodarki w XIX wieku, w artykule Modernizacja odgórna: koniec pewnej epoki? stwierdza m.in.: Industrializacja prowadzona przez państwo miała swoje nieuniknione konsekwencje. Przejawiały się one w dominacji przemysłu ciężkiego. Zwykle też wiodące fabryki rozrastały się do gigantycznych rozmiarów. W artykule Wielkie rozwidlenie wyjaśnia to pojęcie cieszące się ostatnio wielką popularnością w historiografii: w ten sposób nazywa się zjawisko znane od wielu dekad, czyli zróżnicowanie rozwoju gospodarczego zachodniej Europy i jej zamorskich klonów oraz krajów starych cywilizacji azjatyckich i bliskowschodnich. Autor przygląda się różnicom i próbom industrializacji tych ostatnich krajów.

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis