e-Kiosk.pl - Mówią Wieki 11/2020

czytaj

Mówią Wieki

11/2020 (03.11.2020)

Liczba stron: 84

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
8.50 zł
84,00 zł

Opis

Hetmani to temat główny numeru listopadowego. Prof. Michał Kopczyński we wstępie pisze : opisanie wszystkich staropolskich hetmanów wymagałoby obszernego tomu, nasz cel jest skromniejszy. Przypominamy tylko kilka postaci, ale zachęcamy do własnej refleksji. Czytelnicy zanim znajdą tu syntetyczne biografie najwybitniejszy hetmanów, przeczytają o plenipotencjach tych urzędników I RP, o sposobie finansowania rozlicznych wojen i generalnie, o tej epoce w kontekście konfliktów zbrojnych i sposobach prowadzenia wojny. Piotr Kroll pisze: Hetmani RP zawdzięczali sukcesy nie tylko geniuszowi, ale także autorytetowi, jaki mieli u podkomendnych. Mimo notorycznych kłopotów z wypłacaniem żołdu potrafili nakłonić wojsko do pozostania na służbie. Wygrywali bitwy mimo małych sił i środków. Nasi autorzy to wybitni znawcy tematyki: Przemysław Gawron, Tomasz Bohun. Piotr Kroll, Tomasz Mleczek, Dariusz Milewski, Zbigniew Hundert, Karol Żółdź. (posłuchajcie też naszych podcastów w serii „Nie tylko Żółkiewski” na www.hetmanirp.pl )
Ponadto: prof. Stabryła o niezwykłej postaci starożytności jakim był Sulla, Ewa Danowska: Domy kwarantanny. Walka z zagrożeniem epidemiologicznym na wschodnich kresach RP w XVIII w.
Prof. Błażej Brzostek pisze o architekturze modernizmu w PRL : Bary kawowe, gdzie niekoniecznie pito tylko kawę. Maria Falińska o piwie i winie w epoce jagiellońskiej.
Polecamy też przejmujący w swej wymowie tekst: Chodzi nie o zlikwidowanie epidemii, lecz o zlikwidowanie Żydów. Mur wokół getta warszawskiego, pióra Martyny Grądzkiej-Rejak.
W dodatku „Ludzie i pieniądze: 1794 – 1914” wydawanym wespół z Narodowym Bankiem Polskim dwa teksty dra Kamila Kowalskiego (UŁ). Najpierw porównanie rozwoju miast odległych geograficznie, ale bardzo bliskich sobie pod względem historii w XIX wieku : polskiej Łodzi i fińskiego Tampere. Nazywane oba były, nie bez kozery. Manchesterami. Oba znalazły się wówczas pod carskim panowaniem i oba przeżyły okres niezwykłego prosperity . To nie koniecznie spodobało się wszystkim w stolicach Imperium Romanowów o czym następny artykuł tegoż Autora pt. Wojna Moskwy z Łodzią: włączenie Królestwa Polskiego do obszaru celnego Cesarstwa w 1851 r, co ułatwiało sprzedaż towarów polskich, zwłaszcza tkanin na wschodzie Rosji.

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli - przyszłość przed nami. A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

czytaj więcej zwiń opis