e-Kiosk.pl - Newsweek Psychologia 3/2022

czytaj

Newsweek Psychologia

3/2022 (18.05.2022)

Liczba stron: 124

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
14.50 zł
78,60 zł

Opis

Newsweek Psychologia to magazyn, który obejmuje tematy odzwierciedlające cztery najważniejsze sfery życia człowieka:
- osobistej (związki, seksualność, rodzicielstwo, rozwój)
- społecznej (zjawiska, które wspierają budowanie relacji)
- pracy (relacje pokoleniowe, postawy i motywacje, rozwój kompetencji)
- zdrowia (wpływ kondycji psychicznej na zdrowie)